post

Работилница Ready… Steady… Go… for Innovation ще се проведе на 28.11, 04.12 и 12.12 в София

Snimka_Milena Koleva (1)Марионела Симова и Милена Колева са част екипа, който реализира Академията по иновационен мениджмънт, провеждаща обучения чрез правене и преживяване. Най-новата инициатива на Академията е Работилницата Ready… Steady… Go… for Innovation, която ще се проведе на 28.11, 04.12 и 12.12, от 9.30 до 17.00 ч., в betahaus, София. Пред образователния сайт Uchi.bg двете обясниха защо иновациите и предприемачеството са важни за бизнеса, разкриха част от инструментите и подходите, заложени в процеса на обученията и споделиха любопитен опит от своята практика.

Въпрос: Как създадохте Академията по иновационен мениджмънт?

Марионела Симова: Академията по иновационен мениджмънт е инициатива на визионери, които са експерти в собствената си област. Виждайки на къде върви общата политика на Европейския съюз, решихме да направим такава неправителствена организация, която да разпространява знания, стратегии и иновации. Така направихме Клуба по управление на знания по иновации и стратегии (КУЗИС). Една от целите му беше да обучаваме с акцент върху управлението на иновациите, които от своя страна са изключително обширна тема. Академията се появи като част от потока дейности на Клуба с идеята, показвайки добрите практики сред иновациите, да се повиши самочувствието на българския предприемач.

Милена Колева: Идеята е да се разкажат конкретни казуси с акцент върху иновациите и да се представят факторите за успех – какви са преодолените бариери, какви са подходящите условия, чрез които бариерите са преодолени, както и крайния резултат като увеличение на финанси, пазарно влияние или растеж на фирмата. Повечето примери са на иновативни продукти. За съжаление все още е трудно да се мисли за иновации в управлението, процеса, маркетинга и структурата. Има и резистентност от страна на фирмите да споделят добрия си опит. През месец март 2014-та година Академията стартира официално. Целта е тя да се разпознава като бранд за професионално развитие, да дадем гласност на иновационния мениджмънт, който не е предприемачество в чистия му вид, с което пространството е залято в момента.

Представете някои от инициативите на Академията!

Милена Колева: Първата и най-голяма инициатива на Академията досега е проектът “АПИно-Иновации в действие”, който е бизнес практика по иновационен мениджмънт. Проектът е първи в областта си – по мащабност и като ключови играчи. В него успяхме да постигнем хоризонтална и вертикална интеграция, защото събрахме хора от различни специалности, различни университети и училища. Участниците в проекта са и от различни сфери – икономика, бизнес, информационни и комуникационни технологии, политология, администрация и др.

Марионела Симова: Събрахме хора с различен профил, за да могат да се научат да си комуникират и заедно да си подават топката в търсене на решение. Партньор ни беше голяма чуждестранна компания. Подкрепиха ни и университети, които застанаха зад нас не само чрез участие на студентите им, но и като административна помощ.

Въпрос: Как протече и колко време продължи пилотното издание на проекта “АПИно”?

Милена Колева: Самата практика се случи за един месец. Идеята беше да направим експеримент. Това беше пилотен проект с идеята да наложим и мултиплицираме моделът учене чрез правене. Този процес е познат на Запад – всичко се случва чрез практики. Разделихме участниците на екипи, като водещ беше мултидисциплинарният подход. Почти никой с никого не се познаваше в екипите преди това. Всеки екип си имаше ментор. Всички ментори се придържаха към една и съща методология, подготвена от Академията. Първият етап бе предварителната подготовка. В нея се придържахме към инструменти, а не толкова към теорията. В рамките на 2 седмици уеднаквихме представите на участниците, запознахме се с основните инструменти, ролеви игри, профил на екипните играчи и др. Вторият етап е този на изпълнението или решаването на конкретния казус. Самото изпълнение минава през пет стъпки. На всяка стъпка се постига резултат, който се представя на клиента. Заложили сме на западни модели като бизнес симулации, игри за изграждане на ключови компетенции и др.

Марионела Симова: В рамките на проекта се изграждат екипите и се развиват уменията и то в една лека и приятна среда. Всички студенти бяха във възторг от този начин на работа, който до голяма степен симулира работен процес. Работата под напрежение си беше реална.

Въпрос: Кои са най-големите ползи от проекта?

Милена Колева: Получи се много голяма сплотеност. До ден днешен групата във фейсбук е активна. Все още излизаме, виждаме се. Реално очакваме клиентът да си избере 3-5 студенти, които ще имат стаж във фирмата. Моделът се припозна от няколко големи компании. В момента сме в процес на търсене на нови фирми, с които да работим. Фирмите го припознават като модел, чрез който могат да си изберат техни стажанти, от които да селектират хора, които да останат на трудов договор. Освен креативността и генерирането на идеи, много важен етап е след това реализацията и преминаването от идея към конкретна бизнес концепция. Накрая участниците имаха възможността да презентират пред най-висшия мениджмънт на фирмата от Германия. Това беше важно за тях, тъй като на английски език трябваше да представят креативност и пазарна реализируемост на идеите си. В момента има 20 нелоши идеи по казуса за приложение на течен силикон. Екипът-победител се срещна на място с потенциални клиенти. Направиха много смели крачки и надскочиха първоначално заложените цели. На последната презентация дори беше възможно да се направят преговори с потенциална фирма-клиент.

Въпрос: Кои университети ви подкрепиха в инициативата?

Милена Колева: MT&M колежът ни е официален стратегически партньор – някои от техните кадри се включиха като преподаватели, използвахме техните зали за подготовка и срещи. Имахме участници от Софийския университет, Университета за национално и световно стопанство, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Технически университет, София и Частна английска езикова гимназия “Проф. Иван Апостолов”. Бихме искали да запазим интердисциплинарността, тъй като в рамките на един университет се оказа доста трудно. Водихме такъв разговор – да има участници от абсолютно всички факултети в един университет и се оказа, че това е административно невъзможна задача да се признае като практически курс. Успешно работи обаче моделът на работа със студентските организации към университетите. Опцията е тази програма в един момент да се направи изцяло на английски език. В идеалния вариант искаме да включим и чуждестранни студенти.

Въпрос: Какви знания придобиват участниците в програмата „АПИно”?

Марионела Симова: Водим преговори с още няколко университета за валидиране на обучението. Чрез него се придобива набор от ключови компетенции, които не са застъпени в нашата образователна система – работа в екип, в интеркултурна среда, толерантност към другите, работа под напрежение, чуждоезикова, математическа, литературна грамотност. Участниците се научават да извличат най-важното за тях от прочетените текстове в съкратени срокове. Много от нещата, които се пропускат от формалната образователна система, но са необходими в работата, се усвояват в рамките на тази практика.

Милена Колева: Отсяването на информацията от данните, писането на официален имейл, воденето на разговор с потенциален клиент, така че да откликнат фирмите. Участниците пуснаха въображението си в действие и получиха много практически знания. За следващото издание на АПИно искаме да има малко по-активно участие на участници от инженерни специалности.

Разкажете повече за инструментите и подходите на обучение, заложени в програмата.

Милена Колева: Започнахме с 6 или 7 игри за развитието на пространствената ориентация и логическото мислене. След това използвахме т.нар. карта на възможностите. Упражнението се нарича connect the dots и учи как от една идея да се разработи цялостна концепция. Условието е чрез цветно кодиране идеята да се представи на клиента. Всичко е абсолютно опростено и реално. В края на обучението участниците дори проявиха интерес към повече казуси и теория.

Въпрос: Какви фирми търсите за партньори на „АПИно”, на какви критерии трябва да отговарят те?

Милена Колева: Търсим иновативни фирми или поне осъзнаващи нуждата от иновация и желаещи да се развиват в тази насока. Те трябва да имат желание да работят с млади хора, да търсят приноса им. Засега водим инвидидуални разговори с наши приятели и партньори.

Въпрос: Обученията безплатни ли са за участниците в „АПИно”?

Марионела Симова: Абсолютно. Участниците освен това представят своите трудови умения и биват реално оценявани. Получават и документ от фирмата, който потвърждава, че два месеца са били стажанти. Документът доказва онзи хорариум от практика, който е необходим да бъде приключено висшето образование. Студентите имат полза да участват. Големите предприятия също имат полза от свежия, страничен поглед към дейността им.

Милена Колева: Осъществихме програмата абсолютно доброволно. В един бъдещ вариант е хубаво бизнесът да плати. В западния модел, на който се основава проекта, има заложени очаквания и цена, която бизнесът плаща.

Въпрос: Кой може да се включи в програмата “Учене чрез правене”?

Марионела Симова: „АПИно” е за всички обучаеми, които имат навършени 16 години. По отношение на професията иновационен мениджър, заедно с Българска стопанска камара провеждаме анкета за необходимостта от тази професия, и искаме да внесем в Министерство на труда предложение за въвеждането й в Националния класификатор на професии и длъжности в България. Предлагаме и обучения в областта, чрез които в рамките на 2-3 месеца компаниите получават квалифицирани служители за позицията иновационен мениджър. 

Милена Колева: Ако се включват студенти е хубаво те да са поне на ниво 4-ти курс. Тъй като говорим за надграждане, хубаво е основните понятия да са познати. Програмата може да се адаптира и на ниво ученици и на ниво бизнес. Вътрешно-фирмените обученията са предпочитани, тъй като при тях се работи върху конкретен казус на фирмата. Стремим се да осъществяваме програмата като майсторски класове, гоним и създаването на дисциплина и специалност “Иновационен мениджмънт”, което ще стане в средносрочен или дългосрочен план.

Срещате ли трудности във вашите инициативи. Кой и с какво може да ви помогне?

Милена Колева: Трудности – не, предизвикателства – да. Вътрешно сме решили като екип да поддържаме позитивизъм и да се борим. Наясно сме, че нуждата я има, но не е осъзната. Наша е задачата тепърва да я направим осъзната. Търсим партньори от страна на бизнеса и академичните институции. От гледна точка на това, че имаме ноу-хау и екип, експерти сме в нашите области. Търсим преподаватели, които да припознаят модела. Що се отнася до бизнеса – имаме нужда от подкрепа и то не само финансова, а и от припознаване. Има интерес и разбиране, но е трудно да достигнем до правилния човек в компанията, с който да поговорим.

Марионела Симова: Неслучайно търсим връзка с бизнеса и обучителните институции, защото те са тези, които реално трябва да си проговорят. Не търсим връзка с държавната администрация. Тя си има механизмите всичко да се организира. Искаме да отидем при онези университети, които не искат само да си получат субсидията за единица студент, а искат да дръпнат университета си напред в класацията. Трябват ни будните хора. Специално за будните хора стартираме тридневното обучение Ready… Steady… Go… for Innovation.

Въпросите зададе Мария Иванова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *