post

Общият размер на сумата за специфично подпомагане на качествени плодове и зеленчуци е 35 219 912 лв.

Производителите на плодове и зеленчуци получават финансиране по линия на директните плащания по специално разработена Схема за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България (СППЗ). Схемата се прилага от кампания 2012 и изцяло се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието от бюджета на ЕС. Подпомагането по схемата има за цел да насърчи стопаните да произвеждат качествена продукция.

За кампания 2014 са регистрирани 3 635 кандидати за подпомагане по схемата, като по данни на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция заявка за подпомагане са подали 2 015 кандидати. От тях най-голям е броят на производителите на череши – 552, следват производителите на праскови – 534 и на полски пипер – 483.

Общият размер на сумата за специфично подпомагане на качествени плодове и зеленчуци е 35 219 912 лв. Финансиране ще получат производители на ябълки, кайсии, череши, праскови, домати, краставици и пипер, а субсидираната продукция е общо 219 770 тона.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *