Новини

Финализирането на преговорите по ОПИК сред постиженията на Министерство на икономиката

Сред постигнатите резултати министърът спомена и активизирането на диалога с бизнеса и синдикалните организации

Финализирането на преговорите по одобрението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“ от ЕК беше определено като едно от постиженията за 100 дни управление от Министерство на икономиката. Вече е стартирана и подготовката за обявяване на първата процедура по ОПИК „Подобряване на производствения капацитет на МСП“, която се очаква да стартира през м. март. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 млн. лв. В контекста на оперативната програма Министерство на икономиката предвижда и мерки за насърчаване на икономическото развитие в региони с безработица над средната. Първата процедура предвижда предоставянето на допълнителен брой точки при оценяването на проекти с място на реализация именно в такива райони. Във връзка с приключването на предходния програмен период министърът заяви, че по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 за 100-те дни на управление са изплатени над 100 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ.

„Един от първите успехи, които постигнахме в рамките на новото правителство бе отблокирането на 83 млн. лв. европейски средства по проекта за изграждане на София Тех Парк. Това на практика позволи неговото рестартиране“, каза министърът на икономиката Божидар Лукарски.

Сред постигнатите резултати министърът спомена и активизирането на диалога с бизнеса и синдикалните организации, който по оценка на същите практически не е съществувал през последната година преди новото управление. Министърът постави акцент на взетото решение да се възстанови действието на Съвета за икономически растеж, който ще се нарича Национален икономически съвет.

За намаляване на административната тежест върху бизнеса и насърчаване на малките и средни предприятия, които бяха очертани като приоритети в програмата на правителството Министерство на икономиката подготвя трети План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса от измерените закони (2015-2017 г.). Очакваният ефект от прилагането му е реализирането на спестявания в размер на 113 млн. лв. на бизнеса. За подкрепа на МСП бяха сключени договори на стойност 380 хил. лв., които ще подпомогнат реализацията за иновативни бизнес идеи на български студенти в сферата на високотехнологични промишлени сектори и интензивни на знания услуги.

В сферата на външноикономическите отношения министър Лукарски посочи, че е активизиран двустранният диалог с приоритетни за България партньори. В резултат на това предстои организирането на редица бизнес форуми и посещения на бизнес делегации у нас, сред които са Конфиндустрия Италия, министърът на индустрията на Азербайджан, испански, френски и американски инвеститори и др.

Министерство на икономиката очаква 113 млн. лева от мерките за намаляване на административната тежест, заяви министърът. Според него най-голяма полза от тези мерки ще има за малките и средните предприятия. Като пример той посочи отпадането на някои от нормативните ограничения, които се прилагат от общинските администрации.

От ведомството очакват и ръст на чуждестранните инвестиции във връзка със заявения интерес от страна на чуждестранни компании. Той посочи, че в момента се водят преговори с няколко инвеститора за реализиране на проекти в индустриалните зони в Бургас, Видин, Русе, индустриална зона „Тракия“ и София-Божурище.

По думите на министър Лукарски интересът идва от страна на китайски и пакистански компании в сферата на логистиката, като основно предпочитанията им са насочени към зона „Тракия“ и индустриалната зона в Бургас. Зоните във Видин и Русе се оказват привлекателни за чуждестранни производители на автомобилни части, включително и за товарни автомобили. „Доста сериозен интерес за инвестиции има във високотехнологични производства, както и към аутсорсинга към българските ИТ компании“, допълни министър Лукарски. Той изрази своите очаквания, че след успешното разрешаване на дългогодишния казус „Кльостерс-Цемеко“ и заявената готовност на Германия да възобнови предоставянето на гаранции за инвестиции в България, делът на немските вложения у нас ще се увеличи значително.

За насърчаване на инвестиционните процеси в страната в рамките на първите 100 дни Министерство на икономиката приложи нова мярка по Закона за насърчаване на инвестициите, която позволява частично възстановяване на направените от инвеститора разходи за осигурителни вноски. По този начин се е насърчило осъществяването на 13 инвестиционни проекта, като по тях се предвижда разкриването на близо 3400 нови работни места. По думи на зам.-министъра на икономиката Даниела Везиева през м. декември 2014 г. по тази мярка са изплатени 800 хил. лв.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *