Новини

Брюксел възстановява на България 52 млн. евро по ОПРР

От Комисията са стигна до заключението, че всички коригиращи мерки вече са приложени и условията за отмяна на преустановяването са изпълнени

Европейската комисия (ЕК) възстановява плащанията по оперативна програма „Регионално развитие“ за периода 2007-2013 г. От Комисията посочват, че на България незабавно ще бъдат изплатени от над 52 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). “Получените през февруари искания за плащания за над 92 млн. евро трябва да бъдат изплатени през март”.

„Възобновяването на плащанията е знак за добре свършената работа на българските власти. Сега те трябва да наваксат пропуснатото време и да използват пълноценно максимална част от оставащите средства по тази програма“, коментира зам.-председателят на институцията Кристалина Георгиева.

През юни месец 2014 г. плащанията по ОП „Регионално развитие“ бяха прекъснати след извършването на одит от страна на ЕК през април същата година. Резултатите от него показаха пропуски в проверката на исканията от националната система за управление и контрол на средствата от ЕС.

Спрените европейски средства се отнасяха до две приоритетни оси на оперативната програма -„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Устойчиво развитие на туризма“. “Комисията трябваше да гарантира, че не са направени никакви плащания въз основа на искания, при които са налице некоригирани от държавата членка нередности”, се казва в съобщение от ЕК.

От Комисията са стигна до заключението, че всички коригиращи мерки вече са приложени и условията за отмяна на преустановяването са изпълнени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *