Новини

Конкурс за студенстко есе на тема планът за инвестиции в Европа

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 9 март 2015 г.

Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика организира конкурс за студенстско есе на тема „Планът за инвестиции за Европа – моята визия за проектите, от които България и Европейският съюз имат нужда“.

Критерии за участие в конкурса: 

• В конкурса участие могат да вземат български граждани, които се обучават във висше учебно заведение в България или в чужбина и са на възраст до 27 години.  

Изисквания към есето:

• Есето не трябва да надвишава 1500 думи. 

• Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос. 

Крайният срок за изпращане на студентските есета е 9 март 2015 г. Есета подадени след тази дата няма да бъдат разгледани от журито. 

Есетата, получени в рамките на конкурса ще бъдат оценени от независимо тричленно жури от доказали се експерти по европейски въпроси, като анонимността на авторите ще бъде гарантирана. При оценка на есетата журито ще се ръководи от следните принципи: 

• оригиналност на идеята;

• яснота на структурата;

• стил на представянето;

• значимост на съдържанието;

• релевантност на направените предложения; 

• приложимост спрямо българските и европейски условия.

За участие изпратете своето есе, като попълните апликационната форма. След прецизна оценка от тричленното жури, ще бъдат отличени трите най-добри есета в конкурса. Авторите на трите отличени есета ще бъдат наградени с пътуване до Брюксел и посещение на Европейските институции! Наградите ще бъдат връчени на 16 април 2015 г. по време на официална церемония лично от г-н Юрки Катайнен, Заместник-председател на Европейската комисия с ресор „Работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност”, отговарящ за Плана за инвестиции за Европа.  

Отличените есета ще бъдат публикувани на страниците на Представителството на Европейската Комисия в България и Институт за икономическа политика.

За повече информация за конкурса може да пишете на e-mail: epi@epi-bg.org или да се обадите на тел.: 02 952 29 47.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *