IT секторНовини

ЕК представи нов индекс за навлизането на цифрови технологии в икономиката и обществото

България попада в групата на държавите с ниски резултати — под средните

България е на 27 – мо място в ЕС по индекс DESI, нов инструмент, показващ моментното състояние на всяка държава относно свързаността, уменията за ползване на интернет, извършването на дейности в мрежата – от четене на новини до пазаруване, как се развиват ключови цифрови технологии и цифрови обществени услуги като електронно управление и електронно здравеопазване. 

Само 54 % от българските домакинства разполагат с фиксирана широколентова връзка към интернет (което отговаря на 26-то място в ЕС), но връзката на значителна част от тях (44 %) е високоскоростна. България трябва да се справи със сериозното си изоставане в придобиването на умения за ползване на цифрови технологии — такива умения на основно равнище (изпращане на електронна поща, използване на средства за редактиране, инсталиране на нови устройства и т.н.) притежават само

34 % от населението, а специалистите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) представляват едва 1,7 % от работната сила. Само 54 % от българите ползват редовно интернет, но пък ползвателите извършват широка гама от онлайн дейности. Те комуникират чрез гласови или видеоразговори (82 %) и участват в социални мрежи. Участието на българите в тези две дейности е сред най-високите в ЕС.

Използването на цифрови технологии може да се подобри и в областта на обществените услуги, в която страната заема последното място.

Индексът DESI е важен индикатор в подготовката на Европейската комисия за представянето през май т.г. на новата Стратегия за единен цифров пазар, съобщават от ЕК. Според предварителните изчисления на Комисията създаването на единен цифров пазар в Европа може да осигури допълнителен растеж на стойност до 250 млрд. евро, както и стотици хиляди нови работни места през следващите пет години.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *