ЗемеделиеНовини

Работна група ще работи за засилване на сътрудничеството между България и Турция в областта на селското стопанство

Ще бъде възстановен износът от България към Турция на едър рогат добитък и дребни преживни животни

Работна група ще работи за засилване на сътрудничеството между България и Турция в областта на селското стопанство. За това се договориха министърът на земеделието и храните Десислава Танева и министърът на храните, земеделието и животновъдството Мехмет Екер. 

По време на срещата двамата министри обсъдиха възможността да бъде възстановен износът от България към Турция на едър рогат добитък и дребни преживни животни. „За нас е важно пазарът отново да бъде отворен и да премахнем пречките, които затрудняват стокообмена между двете страни. Животните са ни здрави и секторът е с много добри възможности за развитие с оглед на финансовото подпомагане, което той може да получи чрез мерките от новата Програма за развитите на селските райони“, изтъкна Десислава Танева и подчерта, че сектор „Животновъдство“  е приоритет в политиката на Министерството. От своя страна Мехмет Екер заяви, че сътрудничеството в областта на селското стопанство ще повлияе положително върху развитието на отрасъл „Земеделие“  и в двете страни. По думите му, срещата на работната група ще създаде условия да бъдат решавани проблемите. По време на срещата турската страна постави въпроса със затрудненията при износа и високите такси на транзита на пресни плодове и зеленчуци през България за страните от Европейския съюз.

В рамките на посещението си министър Десислава Танева присъства на конференция на тема „Въвеждане в експлоатация на земеделски мониторинг и информационна система“. Представената система съдържа информация за всички 5 млн. земеделски производители на територията на Турция. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *