ЗдравеопазванеНовини

Предлагането на специфични услуги е ключът към решаването на социалните проблеми

Личен асистент отново ще има

Личен асистент отново ще има. Преди два дни стартира процедурата за набиране на проекти. Така добрата практика по една от най-успешните програми през миналия програмен период ще продължи и през този. Това съобщи Ташка Габровска, експерт от Главна дирекция „Европейски фондове, международни проекти и програми“ на Министерството на труда и социалната политика по време на информационна среща на тема „Добри практики и възможности през новия програмен период за социални дейности и хора с увреждания“, организирана от Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС. Форумът се проведе на 27 февруари в залата на Представителството на ЕК в София. 

Стартът точно с тази програма е добър знак, че през новия програмен период ще се използват максимално  добрите практики и научените уроци от предишните седем години, заяви управителят на ОИЦ-София Елза Григорова при откриването на форума. Тя приветства участниците и подчерта желанието на Центъра да продължи да организира срещи, на които си дават среща управляващите органи на оперативните програми, настоящи и потенциални бенефициенти. 

Проектът „личен асистент“ ще продължи 10 месеца, негов основен бенефициент е Агенцията за социалното подпомагане, а общините ще бъдат основни партньори. Експерти на МТСП съобщиха, че в момента се подготвя операцията „Независим живот“. В нея ще могат да кандидатстват НПО и общини. Тя е предназначена за хора с увреждания и лица над 65 години. Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, усилия за преодоляване на младежка безработица и заетостта на хората с увреждане са другите приоритетни програми пред ведомството.

В рамките на инициативата за младежка заетост бе стартирана друга операция – т. нар. „младежка заетост“. Тя е за младежи, които искат да стажуват и се обучават на работното място. Програмата започна още миналата година, в момента Агенцията по заетостта разглежда заявките на работодателите и съвсем скоро програмата на практика ще заработи. България е на второ място в Европа по брой на младежите в риск, които не са включени в образование, заетост и някаква дейност. В момента се подготвят  възможности за квалификация на регистрирани в Бюрата по труда младежи и осигуряване на заетост, които се очаква да стартират скоро. 

Намаляването на бедността и насърчаване на социалното включване са другите основни приоритети за социално икономическата интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. имигранти, роми и др. И тук ще се работи за осигуряване на заетост, образование, предоставяне на социални и здравни услуги и развитие на местните общности. Специфични услуги ще има за хората над 65 г., които най-сериозно пострадаха в последните години. 

Като управляващ орган МТСП ще се стреми към устойчивост и ефективност на проектите, които ще бъдат финансирани. Ще се заложи и на транснационалното сътрудничество, обещаха оттам.

Силвия Блажева – Трайкова, експерт в дирекция „Социални дейности“  на Столична община представи реализирания от администрацията проект „Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора SEE_INNOVA“. Международният проект бе изпълняван две години и доведе до конкретни резултати, ориентирани към подобряване на живота на хората от третата възраст. 

В рамките на събитието бяха представени и други социални проекти на СО –  „Изграждане на комплекс за социално –здравни услуги за деца от 0-3 години и техните семейства „Св. Параскева““, който обхваща грижа за най-малките и проекта „Шанс за всички“, който включва изграждането на защитени жилища за нуждаещи се деца и др. В него трябва да бъдат настанени 180 деца, които в момента нямат родители. Чрез проект „Детство за всички“ ще бъдат обхванати деца и младежи с и без увреждания. Те ще бъдат настанени в различни жилища, съобразно техните физически и възрастови характеристики. Децата ще бъдат на възраст между 3 и 13 години. 

България и Чехия са двете държави в Европейския съюз, които успяха да се преборят за самостоятелни програми, които целенасочено да финансират сферата на образованието, съобщи Стоян Цонев, земестник главен директор на ГД „Структурни фондове и международни образователни програми МОН. Това подчертава нашите усилия да осигурим средства, за да се преборим с преждевременното напускане на училището и подобрим условията, в които се обучават нашите деца в средното и висше образование, уточни той.   

В последвалата оживена дискусия бяха поставени въпроси относно разширяването на обхвата на бенефициентите, предоставящи социални услуги, предприемането на мерки за овладяване на маргинализираните общности и възможностите за социално включване.

В края на срещата управителят на ОИЦ-София Елза Григорова представи бъдещата инициатива „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“. Тя е на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България и ще бъде реализирана в периода 16 март-9 май 2015 г.

Областен информационен център – София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *