НовиниНПО

Представят възможностите за финансиране на проекти от новия програмен период

ОИЦ-София провежда информационен тур в 22 общински центъра

Информационният тур на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ-София) продължава.

До 18-и март екипът на Центъра ще посети още 8 общини, с което ще завърши първия етап от обиколката във всички 22-а общински центъра на София-област. В него екипът на ОИЦ-София провежда информационни срещи във всяка община, на която представя индикативните годишни работни програми за 2015 г. по новите оперативни програми, финансирани от Европейския социален инвестиционен фонд за програмен период 2014-2020 г., Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия и възможностите за финансиране на проекти на местните общности.

На 5 март екипът на ОИЦ-София ще проведе инфосреща в община Антон, на следващия ден е в община Копривщица, а на 9-ти – в община Златица. Следват информационни срещи в общините Ботевград (11-ти март), Правец (12-и март ) и Драгоман и Сливница – на 17-ти март. Последна от първата за 2015 г. обиколка на общинските центрове от София–област ще бъде срещата в община Самоков, която ще се проведе на 18-и март.

В събитията поканени за участие са представители на местната администрация, бизнеса и НПО-сектора, както и всички заинтересовани от темата граждани. Пред тях ОИЦ-София представя възможностите за финансиране на проекти от новия програмен период. Ще бъде представена и стартиращата на 15 март инициатива на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *