Новини

Правителството одобри проекта на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III до 2020 г.

Основната й цел е да насърчава обмяната на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество

Правителството одобри проекта на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III за периода 2014-2020 г. преди представянето й в Европейската комисия. С решението са одобрени и ангажиментите на страната ни като държава-участник в програмата. Те са свързани с поемането на задължение за предоставяне на национален принос към програмата в размер на 117 132 евро (1,68% от дела на страните-участнички), разпределен на седем равни годишни вноски, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Решението осигурява пълноценното участие на България в програмата, чиято основна цел е да насърчава обмяната на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество.

ИНТЕРАКТ ІІІ се прилага на цялата територия на ЕС, Норвегия и Швейцария, както и външните граници на Съюза. За периода 2014-2020 г. програмата ще функционира чрез две приоритетни оси – „Повишаване на институционалния капацитет на органите, включени в изпълнението на програми за европейско териториално сътрудничество, както и повишаване на ефективността и ефикасността на публичната администрация в дейностите по сътрудничеството” и „Техническа помощ”.

Целевите групи са ръководители и служители, работещи по програми за териториално сътрудничество, включително по програми, които се изпълняват по външните граници на ЕС, национални и регионални заинтересовани страни, както и заинтересовани страни в целия ЕС.

Основни бенефициенти са четирите децентрализирани звена във Виена (Австрия), Турку (Финландия), Валенсия (Испания) и Виборг (Дания), като всички дейности и работни пакети ще се осъществяват от координаторите, работещи в тези регионални офиси.

 

Общият бюджет на програмата е в размер на 46 344 220 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 39 392 587 евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *