post

“Иновации и конкурентоспособност” е петата одобрена от Брюксел оперативна програма

Елза Григорова е управител на ОИЦ-София, който дава информация за всичко, свързано с оперативните програми. Пред сайта за европейско финансиране ProjectMedia.bg тя разкри какви информационни събития на центъра предстоят, как стартиращите предприемачи могат да се възползват от европрограмите, както и какви средства се очаква да бъдат разплатени по новия програмен период.

Въпрос: Бихте ли разказали на читателите ни повече за дейността на ръководения от Вас ОИЦ-София?

Отговор: Областният информационен център – София е проект на Столична община. Той стартира през 2012 г. като проект по Оперативна програма “Техническа помощ”, чиито първи етап приключи през юни миналата година. Ние сме част от мрежа от центрове във всички областни градове. Общините са бенефициентите по проектите, но методически ни координира Дирекцията “Планиране на средствата от ЕС” към Министерски съвет.

Центърът организира пресконференции, информационни срещи, групови посещения на студенти и ученици, на академични общности, бизнеса, местна администрация и граждани, разбира се. Правили сме събития също с технологични центрове, бизнес-инкубатори, творчески организации и много други целеви групи. Центърът в София е единственият, който обхваща две области –  София-град и София-област, в които работим активно с директори на ОДЗ-та, с учебни заведения, с местната власт, с бизнеса, неправителствени организации и др. Аз съм възхитена от ОДЗ-та в областта. Там, където местните ръководства са на място, те застават плътно зад екипите си и тези хора са мотивирани да правят проекти. В случая те могат да получат финансиране на няколко нива – всички извън-училищни форми, кабинети по химия, чуждоезикови обучения и др. Всяка година те могат да правят нови проекти и да надграждат постигнатото. Могат да са по-гъвкави – да правят зелени училища, еко ваканции, обмени с други страни през лятото. Ръководствата на образователни институции например, могат да започнат да привличат завършващи педагогически кадри и да бюджетират една минимална заплата с европари.

При нас влизат най-различни хора като например младежи с бизнес идеи. Те могат да кандидатстват по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси – Младежка заетост” (ОПРЧР), която миналата година се отвори за стажанти, а по ОП “Иновации и конкурентоспособност“ могат да кандидатстват и по различни операции.

Въпрос: Какви са плановете Центъра за близкото бъдеще?

Отговор: До средата на март ще продължи обиколката ни по общините, в рамките на която ще информиране до къде са стигнали оперативните програми, какво се очаква в най-скоро време да бъде прието и ще представяме индикативните годишни работни планове по всички оперативни програми на общините. Всичките тези наши форуми събират мнения, коментари и предложения с цел подобряване на работата на управляващите органи. Нашите скромни усилия например, допринесоха районите на София да бъдат преки бенифициенти по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР). Само две оперативни програми допускат районните кметове да кандидатстват сами – ОПНОИР, ОПРЧР. Края на март и началото на април ще организираме безплатни обучения за това, как се кандидатства електронно, ако електронният формуляр бъде готов.

Въпрос: Какво бихте посъветвали малките и средни фирми, които планират да кандидатстват с проекти?

Отговор: За тях най-важното е бизнес планът им да докаже, че ще има хоризонт и на втората, и третата година. Няма ограничения в дейностите, но проекти, при които се създава иновация, разбира се, са с по-големи шансове. Важното е да се видят насоките.

Въпрос: А как млад човек с интерес към стартирането на бизнес, може да се възползва от европрограмите?

Отговор: Може да дойде при нас и да го ориентираме, коя оперативна програма трябва да следи. Може също да посети наше събитие, за да сподели идеите си пред колегите, които разработват насоките. Работодателите, които имат нужда от стажанти, също могат да получат средства, покриващи минималната заплата и осигуровките за шест месеца. Европейските пари им осигуряват и половин месечна работна заплата на ментор, обучаващ стажантите. Горещо препоръчвам на работодателите: отидете в Бюрото по труда, изпратете заявка и можете да получите стажанти.

Въпрос: Имат ли предимство бизнеси в сферата на социалното предприемачество?

Отговор: В ОП „Развитие на човешките ресурси“ имат предимство, но не и в ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Вече се проведе събитие, на което бяха показани добри практики при проекти за хора с увреждания. От лятото на миналата година много млади хора, които са рехабилитатори или хора пред пенсиониране, предпочитат да стартират собствен бизнес и да помогнат на катастрофирали или хора с различни заболявания, които нямат средства. Ще бъдат подкрепяни такива дейности и те ще получават повече финансиране, отколкото за бизнес проекти.

Въпрос: Можете ли да дадете прогнози за предстоящото в сферата на еврофинансирането през тази година?

Отговор: Процедурите ще се отворят от средата на юни. Очаква се в рамките на тази година да бъдат разплатени по новия програмен период 1 милиард лева. Ще се доразплатят 4 милиарда лева от стария програмен период, което е много сериозна сума. Новина от последните дни е, че ОП “Иновации и конкурентоспособност” вече е одобрена от Брюксел. Това е петата одобрена оперативна програм след ОПРЧР, ОПТТИ, ОП “Добро управление“ и ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура“.

Въпрос: Какви инициативи е планирал ръководеният от Вас център до лятото?

Отговор: До лятото имаме няколко големи събития, форуми и конференции в София по различни групи. Ще организираме и форум за микро, малки и средни стартиращи бизнеси, форум с местните власти относно това, което трябва да готвят в новия програмен период, както и поредица от форуми с ИКТ – сектора (информационни и комуникационни технологии), форуми с ромски структури и академични общности. В ход е кампанията на мрежата от 27 областни информационни центъра “Да създадем заедно България 2020”, която стартира на 16 март и ще продължи до 9 май 2015 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *