post

В актуализирания списък са добавени и разширяването на ПАВЕЦ Чаира с язовир Яденица и рехабилитацията на подстанции от електроразпределителната система на страната

България е предложила в плана Юнкер да бъдат включени проекти, свързани с българската енергетика, на обща стойност 1.41 млрд. евро, съобщи енергийният министър Теменужка Петкова в парламентарния контрол.

В публикувания от ЕК през декември 2014 г. първи списък с проекти от плана Юнкер фигурират само проекти от сектор електроенергетика, отбеляза Петкова, цитирана от БТА.

Тя съобщи, че след това от ЕК е била предоставена възможност да бъдат внесени нови предложения.

И през януари тази година министерството на енергетиката е предложило в списъка да бъдат добавени приоритетните за България шест газови проекта – връзката с Гърция, разширяване на подземното газово хранилище Чирен, рехабилитация и модернизация на националната газопреносна система, междусистемната връзка България – Турция, изграждане на второ газохранилище, междусистемната газова връзка между България и Сърбия.

В актуализирания списък са добавени и два електроенергийни проекта – разширяването на ПАВЕЦ Чаира с язовир Яденица и рехабилитацията на подстанции от електроразпределителната система на страната, информира министър Петкова.

Голяма част от тези проекти, освен че са признати от ЕК за проекти от общоевропейски интерес, са и от изключително значение за развитието на енергийния сектор в България, заяви министърът.

Анализите на енергийното министерство показват, че необходимите инвестиции за изграждането на шестте газови проекта са в размер на около 764 млн. евро, а за изграждане на петте електроенергийни проекта ще са необходими 646 млн. евро или общата стойност на всички проекти е приблизително 1.41 млрд. евро, съобщи Петкова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *