post

Да се фокусираме върху основните компетентности за мислене и решаване на проблеми, призовава създателят на Jump Math България

На 01 юни образователният портал Uchi.bg награди победителите в класацията “Новатори в образованието” 2015. Тази година на първо място се класира Явор Джонев с Института за прогресивно образование и иновативния метод за учене на математика Jump Math. Попитахме го какви промени са  нужни в българското образование и какви са препоръките му към ангажираните в сферата на образованието институции:

Въпрос: Как оценявате първото си място в класацията “Новатори в образованието”?

Отговор: Благодаря на организаторите на тази инициатива! Чудесно е, че повече хора ще разберат за новаторите, които наистина променят българското образование. Мястото в класацията не е важно. Важното е, че инициативите получават обществена подкрепа, а хората – окуражение.

Бих искал специално да благодаря на Ева Миленова и целия екип на Института за прогресивно образование. Успешното развитие на JUMP Math в България се дължи на всеотдайния им труд година след година. Благодаря на всички български учители по JUMP Math, които преодоляха немалки трудности, за да осигурят отлично математическо образование на учениците си. Заедно можем много.

Въпрос: Какво е мнението Ви за останалите участници?

Отговор: Всички участници работят за промяна и това е чудесно. Ставаме все повече. В обществото се натрупва енергия, която не може да бъде спряна, нито заблудена с поредната политическа реформа. Ясно се очертават нови изисквания към образованието на децата ни, за да могат да изградят добра България през XXI век. Да са свободни и отговорни личности, които самостоятелно могат да определят смислите на живота си и да имат капацитета да реализират тези смисли заедно. Необходима е цялостна трансформация на образователната система, започвайки с преосмисляне на основните и цели и функции. Всички участници във Вашата инициатива с проектите, които реализират ни приближават до осъществяване на тази трансформация.

Въпрос: Една от целите на класацията е да инициира обществена дискусия за промените в образователната система у нас. Какви промени са нужни в образованието според вас, така че то да отговаря на нуждите на съвремието ни?

Отговор: С една дума – фундаментални. Необходимо е да преосмислим задачите на образователната система, както и какво въобще означава образование. Необходимо е да мислим за бъдещето, за да можем да подготвим децата за него – като не се заблуждаваме, че то е добре предвидимо. Именно затова е важно да се фокусираме върху основните компетентности за мислене и решаване на проблеми; взаимоотношения, социална и емоционална интелигентност; умения за общуване и комуникация; умения за ефикасно действие и работа заедно. Да осигурим на децата си богата обща култура и изградим у тях основни ценности, нагласи и навици, които да им дадат увереност и възможности да са пълноценни българи, европейци и граждани на света.

Въпрос: Бихте ли разказали какво се случва с Jump Math през последните месеци и какво ви предстои в близко бъдеще?

Отговор: JUMP Math ускорява своето развитие. В момента обучаваме новите учители, които ще започнат от септември. Очакваме през 2015/2016 учебна година да имаме около 250 учители в цялата страна, които да обучават над 5000 деца. Вече навлизаме и в прогимназията (5-7 клас). Изграждаме мрежа от ментори – опитни учители, които да помагат на колегите си по места. Работим по новата редакция на учебните материали, които са значително подобрени…

Изключително важно е, че вече имаме подкрепа на правителствено ниво. Започваме независимо научно сравнително изследване с екип от експерти от СУ, НБУ и БАН, което ще организира от звеното на МОН за оценка на качеството – същите специалисти, които провеждат изследванията на PISA в България. Първата част от изследването ще се проведе в края на идната учебна година и ще диагностицира не само математическите компетентности, но и основни психологически фактори като мотивация и нагласа за развитие. Резултатите от това изследване (заедно с резултатите от друго голямо изследване, което се провежда в момента в Канада) ще са определящи за промяна на държавната политика.

Ако е научно доказано, че всички деца могат да бъдат отличници по математика, то най-малкото държавата трябва да заяви това като изискване към образователната система и да осигури подкрепа, за да се осъществи възможно най-бързо.

България има шанс да стане първата страна в света, в която на практика всички завършващи ученици са отличници по математика – не просто имат отличен успех, но са вътрешно мотивирани да учат и да се развиват, разсъждават качествено, разбират в дълбочина, имат активно отношение към живота и могат да работят ефективно заедно.

Представете си колко би било различно бъдещето на България, ако успеем!

Въпрос: Имате ли препоръки към ангажираните в сферата на образованието институции?

Отговор: Да. Много са, но аз ще се фокусирам само върху една:

Въведете научни методи при определяне, оценяване и управление на образователни политики. Спрете да изграждате политики с анекдотични аргументи. Изисквайте доказателства! Независими и научнообосновани. Не приемайте желаното за резултат. Винаги предвиждайте възможните ефекти от една или друга политика и наблюдавайте какво се случва – чрез независими оценители и изследвания. Променяйте стратегиите, когато се вижда, че не постигате желаните резултати. Управлявайте политиките активно. Не се страхувайте от грешките и неуспехите – учете се от тях. Най-важно е какво постигате накрая, колко ефикасно и ефективно. Търсете крайните резултати. Давайте свобода за иновации, но с ясни изисквания и цели. Поощрявайте успехите (измерени научно като крайни резултати!) и ограничавайте неуспешните политики. Само такава промяна в управлението на образователната система би довела до систематични положителни резултати.

Въпросите зададе: Мария Иванова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *