Новини

Представителството на ЕК в България предлага неплатени стажове

Кандидатури се приемат след 1 октомври 2015 г.

Представителството на Европейската комисия в България предлага неплатени стажове, съобщава Дневник. 

Кандидатите трябва да са студенти, записани в редовна форма на обучение, със завършен минимум втори курс, владеене на английски, френски или немски, свободно владеене на български език като роден, актуално уверение от учебното заведение, коeто да удостоверява качеството им на студент.

Желаещите трябва да изпратят автобиография/CV, мотивационно писмо, обясняващо мотивите им да кандидатстват за стаж в Представителството на Европейската комисия в България (в него те трябва да бъде упоменат желаният период на стаж и неговата продължителност. Ако тя надвишава 6 седмици, кандидатът трябва да има предвид, че след това няма възможност да кандидатствате за друг (платен) стаж в Комисията.

Кандидатури за стаж в Представителството на ЕК се приемат след 1 октомври 2015 г. на адрес: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *