Новини

Близо 8 млн. лв. получават 3 общини по програмата за интегриране на роми

Средствата са осигурени по Българо-швейцарската програма за сътрудничество

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и швейцарският посланик Денис Кнобел подписаха проектни споразумения по „Програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи“ с представителите на три общини – Йорданка Ананиева, заместник-кмет на община Бургас,  Кольо Милев , кмет на община Сливен и Пламен Стоилов, кмет на община Русе.

„Българо-швейцарската програма за сътрудничество е пример за добри практики в изпълнението и ефективността  на проектите. Подкрепата на уязвимите групи у нас минава през включването им в обществения живот, в получаването на образование, ангажимент за работа, подобряване на здравеопазването и жилищните условия“, подчерта вицепремиерът.

Одобрените общини ще изпълняват проектите за социално включване в партньорство с по-малки общини, неправителствени организации, работещи в сферата на здравеопазването, образованието и културата, както и със здравни заведения и университети. „Общините са най-добрият партньор, който познава ситуацията и хората в региона. По този начин проектите според нас ще се реализират най-успешно“, каза министър Калфин. Той обясни, че контролът на проектите ще бъде съвместен.

„Швейцарското правителство подкрепя  социалното включване на ромите в България. Българо-швейцарската програма за сътрудничество е с бюджет от над 8 млн. швейцарски франка“, уточни посланик Кнобел. От българска страна тя се изпълнява съвместно с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването. „Чрез интегриран подход ще работим по различни аспекти на социалното включване, с фокус върху жените и децата, които са най-силно уязвими. Общинските проекти са насочени предимно към осигуряването на здравни услуги и достъп до образование“, обясни швейцарският посланик. Той уточни, че освен подобряване качеството на самото образование, ще се подпомогне и включването на родителите и активната им роля в процеса“.

Програмата подпомага усилията на българското правителство по изпълнението на „Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“. Тя цели подобряване на жизнените условия, здравеопазването, образованието  и укрепване на културната и социална интеграция на ромската общност. Представителите на трите пилотни общини дадоха висока оценка на Българо-швейцарската програма. Те споделиха, че заложените общински дейности по проектите са свързани и с развитие на инфраструктурни проекти.

„Община Бургас ще изгради детска градина и ясла, като ще наблегне на обучението и работата на терен на здравните медиатори“, сподели Йорданка Ананиева, заместник-кмет на община Бургас. „Община Сливен ще използва средствата за построяване на комплекс с различни социални дейности за около 150 деца, с което ще продължим усилията ни за интеграция на ромите в общината“, каза кметът Кольо Милев. Кметът на община Русе Пламен Стоилов заключи, че „работата с маргинализирани и социално изключени общности е приоритет в работата на общинската администрация“.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *