Новини

ДФЗ отпусна още 700 хиляди лева за застраховане на селскостопанска продукция

След увеличението общият бюджет по схемата за тази година вече е в размер на 1,7 милиона лева

Бюджетът за 2015 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е увеличен със 700 хиляди лева с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

След увеличението общият бюджет по схемата за тази година вече е в размер на 1,7 милиона лева. Целта на помощта е да се насърчат малки и средни предприятия, земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, като се компенсират частично разходите за сключване на застрахователна полица.

Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Припомняме, че срокът за кандидатстване беше от 30 март 2015 г. до изчерпване на ресурса по схемата за подпомагане, но не по-късно от 31 август 2015 г. Размерът на държавната помощ на база заявената площ за подпомагане и предвидената ставка по подадени към 8 юни 2015 г. заявления надхвърли одобрения по схемата ресурс от 1 милион лева, затова приемът на заявления беше преустановен.

С увеличаването на бюджета и подновяването на приема на заявления ще се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да се възползват от подпомагането.

Общият бюджет по схемата за застраховане на селскостопанска продукция за целия период на действие (2015-2020 г.) е 21 милиона лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *