Новини

Финансираща програма на TELUS International Europe

Ще се финансират проекти на неправителствени организации в размер на близо 74 000 евро годишно

От 2015 г. общественият борд на TELUS International Europe ще финансира проекти на неправителствени организации в размер на близо 74 000 евро годишно, съобщават от Български дарителски форум.

Ще се финансират проекти на организации със здравна, екологична и образователна насоченост и с фокус върху интеграцията на младежи и пълноценното им присъствие в обществото. За финансиране ще се кандидатства с предварително попълнен формуляр и покриване на определени изисквания, заложени в него.

Във връзка със стартирането на програмата, TELUS International организира среща, на която ще се разискват всички подробности и въпроси около кандидатстването.

Срещата ще бъде на 26 юни 2015 г, петък, 12:00 часа в офиса на компанията в Европейски търговски център, бул. Цариградско шосе 115К, сграда Б, ет.2.

Подробности за програмата и състава на борда вижте на: http://www.dfbulgaria.org/2015/telus_finasira_npo/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *