Новини

Новите работни места в Европа се създават от бизнеса и в частност от малките и средни предприятия

Според председателят на МОТ преминаването от неформална към формална икономика е важно за България

Повишаването на адаптивността на заетите лица към пазара на труда е обща цел на държавата и социалните партньори, заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на международния форум „Ролята на бизнес организациите в подкрепа на предприемачеството”. Събитието се организира от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) по случай 120 години от създаването на институцията.

„Борбата за ограничаване на неформалната икономика и балансиране на търсенето и предлагането на работна сила ще продължат да бъдат важни теми в трипартитния диалог“, отбеляза вицепремиерът Калфин. Той уточни, че само общите усилия между социалните партньори ще повишат социалната сигурност и жизненото равнище на хората в страната.

Министър Калфин подчерта, че едно от най-големите предизвикателства пред България е гарантирането на работата на хората. Той поясни, че трябва да се създават работни места с устойчив характер в приоритетни сектори за развитието на страната ни, както и зелени работни места.  “Без партньорството на работодателските организации нямаше да успеем да обърнем негативните процеси на пазара на труда, продиктувани от икономическата криза“, посочи министър Калфин.

„Най-важната работа на правителството и социалните партньори е подобряване на регулаторната рамка, понижение на безработицата, подобряване на адекватността на образованието и професионалното обучение и развитието на предприятията“, каза в приветствието си към БТПП генералният директор на Международното бюро по труда Гай Райдър. Той подчерта, че новите работни места в Европа се създават от бизнеса и в частност от малките и средни предприятия. По неговите думи стимулиращата среда за предприятията е свързана с намаляването на административните процедури, наличието на финансови стимули и осигурява на здравословни и безопасни условия на труд. „Преминаването от неформална към формална икономика е важно за България“, завърши представителят на МОТ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *