ЗемеделиеНовини

ДФЗ изплати субсидии от близо 540 хил. лв. за проекти на местни рибарски групи

Фондация „Созопол” получи 271 048 лв. за реставрация и консервация на сграда в археологически резерват „Античен град Аполония“

Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидии на стойност 538 438 лева за реализацията на седем проекта на местни инициативни рибарски групи (МИРГ). Финансирането е по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) в изпълнение на местни стратегии за развитие.

МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик” работи по проект за екоучилище “Green World“ в Каварна. Изплатената субсидия е 20 347 лв., а стойността на целия проект – 37 3217 лв. МИРГ „Български Черноморски сговор – Бяла – Долни Чифлик – Аврен“ получи окончателно плащане от 95 617 лв. за изграждане на спортна площадка в село Шкорпиловци. Общият размер на инвестицията е 162 546 лв.

Разплащателната агенция изплати авансово субсидия на фондация „Созопол” в размер на 271 048 лв. за реставрация и консервация на сграда в археологически резерват „Античен град Аполония“. Проектът е на МИРГ „Поморие – Несебър” и е на обща стойност 545 781 лв.

Друг проект предвижда издаване на готварска книга с описание на традиционни рецепти от рибарски области Шабла – Каварна – Балчик, както и от Кашуби, Полша. Стойността на изплатената субсидия е в размер на 35 184 лв. За издаване на наръчници на риболовеца на МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле” са изплатени 31 768 лв., а на МИРГ „Поморие – Несебър” – 23 756 лв.

Разплащателната агенция изплати авансово 60 716 лв. и в изпълнение на местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”. Разходите са за закупуване на цветна печатна система, а стойността на целия проект е 202 388 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *