Новини

Квалификацията на работната сила може да се увеличи и с евросредства

Ще има възможности както за обучения по професии, така и за обучение по ключовите компетентности

С европейски средства може да се повиши квалификацията на работната сила. Това каза директорът на Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност Елка Димитрова във връзка с проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики”, предаде Агенция „Фокус”. 

„Ще има възможности както за обучения по професии, така и за обучение по ключовите компетентности, в които влизат и тези умения за общуване, за писане, за работа в екип и дигиталните умения. Един много широк кръг от умения, могат да бъдат финансирани. Тези обучения са безплатни. Когато лицата са безработни, те получават стипендии за всеки учебен ден”, обясни тя.

Елка Димитрова посочи, че тенденциите са благоприятни. „Това показват и данните от националната статистика. Имаме увеличаване на броя на заетите на лица. Имаме намаляване на броя на безработните. Надяваме се тези тенденции да се запазят. Оптимизмът до известна степен е подкрепен, поради това че имаме и положителен ръст на БВП. При една също така благоприятна международна конюнктура, тъй като нашата икономика е отворена, както знаете, тези тенденции ще се запазят. Ще имаме и подкрепата на европейските средства. С тяхна помощ ще повишим квалификацията на работната сила и ще осигурим персонала”, посочи Димитрова. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *