Новини

Проблемът с младежката заетост се нуждае от общите усилия на цялото общество

За повишаване на интереса на младежите към пазара на труда, влияние имат перспективите за кариерно развитие и за професионални обучения и квалификации

„В България се изпълнява гаранцията за младежта, чрез реализиране на отделни мерки за насърчаване на включването на младежи на пазара на труда. Проблемът с младежката заетост обаче, се нуждае от общите усилия на цялото общество – от образователната система, през възможностите за трайна реализация на пазара на труда и открояване на по-ясни перспективи за кариерно развитие, до семейството. Младежката заетост не е проблем, който касае само едно министерство и въпреки, че е направено много и продължава да се прави много от страна на Министерството на труда и социалната политика за предоставяне на възможности за младите хора, решението ще дойде само и единствено с провеждане на единен подход, който да доведе до структурни промени и генерално преодоляване на пропастта между търсене и предлагане на работа в България“. Това заяви министър Ивайло Калфин на кръгла маса на високо равнище „Младежката заетост – предизвикателства и решения“. Форумът е съвместна инициатива на Европейската сметната палата и Сметната палата на България.

 „Според последното изследване на Агенцията по заетостта, което очертава профила на младежката безработица, материалната мотивация, свързана със заплащането е водеща, но не е единствена предпоставка за активност на пазара на труда“, подчерта министър Калфин. 

„Програмите за субсидирана заетост не биха могли да предложат значително по-високи заплати на младежите, тъй като евентуално повишаване на заплащането за целево привличане на младежи, ще доведе до дестабилизиране на общата икономическа обстановка. Не е приемливо младежи, които нямат опит да получават значително повече от работещи с опит и практика. В днешната икономическа обстановка подобна мярка не би била ефективна“, категоричен беше още министърът. Той изтъкна, че извън размера на заплатата, за повишаване на интереса на младежите към пазара на труда, влияние имат, както перспективите за кариерно развитие, така и възможностите за професионални обучения и квалификации.

„Проблемът с т.нар. „демотивираните млади“, които нито учат, нито работят, е наистина много голям. Ние в министерството разработваме различни проекти и програми, с които да стимулираме активността им. Мотивацията на младите хора у нас е изключително предизвикателство, за справянето с което ще имаме нужда от съдействието, както на социалните партньори, така и на неправителствени организации. Отворени сме към всички, които имат добри идеи или проекти, с които да мотивираме младите да работят“, каза още министър Калфин.

Гаранцията за младежта е нов подход за борба с младежката безработица, който гарантира, че всички млади хора под 25 години — независимо дали са регистрирани в службите по заетостта или не — получават качествено конкретно предложение в рамките на 4 месеца, след като са напуснали формалното образование или са останали без работа. Това предложение трябва да бъде заработа, чиракуване, стаж илипродължаващо обучениеи да е съобразено с нуждите и положението на всеки. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *