IT секторНовини

Иновативен софтуерен инструмент автоматизира миграцията от Oracle Warehouse Builder към Oracle Data Integrator

По този начин той пести време, средства и човешки грешки на Oracle потребителите

Българската ИТ компания Б.A.A.E.Р. ЕООД представи на българския пазар, уникален по рода си софтуерен инструмент, дело на италианската компания Database&Technology (D&T) s.r.l., който автоматизира миграцията от Oracle Warehouse Builder (OWB) към Oracle Data Integrator (ODI). OWB е решение на Oracle от типа ETL „извлечи, преобразувай, зареди“ (extract, transform, load) за работа с по-старите версии на базите им данни, който предлага графична среда за изграждане, управление и поддръжка на процесите на интеграция на данни в Business Intelligence системи. 

Новият стратегически продукт на Oracle за интеграция на бази данни вече е ODI. Той е с по-усъвършенствана към 12c архитектура, която преодолява някои от многото недостатъци на контролния панел на OWB. Също така ODI за първи път осигурява разнородна свързаност с широк набор от продукти на трети страни: от всички познати продукти за релационни бази данни, до платформи за Big Data като Hadoop и др. ODI разполага и с Knowledge Module фреймуърквъз основа на който по-лесно могат да се създават собствени скриптове за манипулация с данни, вместо да се налага клиентите да пишат собствен код. 

ODI е продуктът, който Oracle ще поддържа в следващите години. Premier поддръжката на последната версия на OWB v.11.2 (пусната на пазара септември 2009) приключи януари 2015 г., като за нея вече не се плануват нови подобрения. Oracle ще продължи да поддържа OWB 11.2 за пълния жизнен цикъл на базата си данни 11g и пълния жизнен цикъл на следващото основно издание на базата данни версия 12.С  в съответствие с политиките на доживотна поддръжка на Oracle бази данни. Всички бъдещи версии на базите данни, извън версия 12, обаче няма да бъдат сертифицирани с OWB 11.2. 

Това на практика означава, че всеки клиент на Oracle до 2017 г. ще трябва да извърши миграция от OWB към ODI, като за целта ще му нужен план за ръчен или автоматизиран трансфер на OWB  компоненти към еквивалентните им ODI компоненти. 

„Всеки софтуерен продукт с годините стига до момент, в който трябва да има цялостен или частичен ъпгрейд, отговарящ на новите и все по-сложни изисквания на технологиите. В случая той трябва да обезпечава и управлението на все по-големи масиви от данни и новите начини за тяхната употреба в контекста на Big Dataтехнологиите. Ето защо Б.А.А.Е.Р. EOOД вижда в OWD2ODI Конвертора на нашите партньори уникален инструмент, който автоматизира и ускорява този сложен миграционен процес. За млада компания като нас, той е от изключителна важност за утвърждаването ни в консултинга и поддържката на Oracle бази данни“ – сподели Франсоа Ван Льовен, генерален директор на Б.А.А.Е.Р. EOOД. 

Oracle има собствен продукт за миграция от OWB към ODI, но той работи само с най-новите версии OWB и ODI и може да мигрира само отделни компоненти от OWB. За останалите по-стари версии се налага извършването на ръчен трансфер. Инструментът на D&T, която е Златен партньор на Oracle, е одобрен и препоръчан от Oracle Corporation. Нейната политика е да дава поле за изява за авторски продукти на своите партньори, които улесняват работата на Oracle общността. 

Преимуществата на OWB2ODI Конвертора на D&T са, че той е полу – автоматизиран софтуерен инструмент, който спестява много време, разходи и човешки грешки като ускорява значително миграционния процес. Миграцията може да се осъществи, както на място в офиса на клиента, така и дистанционно, като се започва с експорт на OWB проект. На практика компанията създател получава само структурите на клиентските бази данни, но не и достъп до съдържанието в тях, което е ключов елемент, за опазване на сигурността им. 

Б.A.A.E.Р. ЕООД е изключителен търговски представител на OWB2ODI Конвертора за България, Румъния, Aлбания, Македония и Сърбия. Също така е и един от търговските представители за Белгия, Холандия, Люксембург и Tурция. В процес на финализиране е отдаването на търговските му права и за други страни от бившия източен блок. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *