post

Разработката на петзвездния хотелски комплекс е на архитектурно бюро АДОР

Разработката на архитектурно бюро АДОР е петзвезден курортен хотелски комплекс на терен в северната част на гр. Черноморец. 

За морски хотел един от най-важните елементи е морето. Сградата трябва да е максимално отворена към морето, да загърбва външната среда, за да създаде уютно вътрешно пространство, в случая теренът има благоприятна роля с неговия склон към морето. 

Обемната композиция е плавно извита кръгова лента, в която са вкарани основните звена на комплекса – приемно пространство с лоби-бар, конферентен блок и обслужващи зони. Тази цялостност намира обемно пространствена изява в една спокойна елегантна, завършена форма.

Акцентът в дворното пространство е външният басейн. Той е с голяма средна част с остров по средата, който е свързан с три моста и няколко по-малки басейни с различна дълбочина. В него са разположени всички елементи на паркоустройството, включително и детски кът. 

Сградата е с монолитна гредова стоманобетонна конструкция, разделена посредством деформационна фуга на три блока, съобразена с действащите нормативи.

Архитектурно бюро АДОР предлага и други архитектурни дейности  – консултации, предпроектно проучване, проектиране и съдействие при строителния процес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *