post

Събитието е предвидено като първо от поредица инициативи по темата в България

Kръгла маса “Социалистическото наследство – наследство в риск” ще се проведе на 20-ти август от 14:00 часа в САБ (Съюз на архитектите в България) на адрес ул. Кракра 11 в София. Организатор на събитието е Българският Национален Комитет на ИКОМОС (Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места). Организацията е консултант на ЮНЕСКО във връзка с прилагането на Конвенцията за световно наследство.

Събитието е предвидено като първо от поредица инициативи по темата в България. Целта е изграждане на професионално аргументирано становище по въпроса за опазването на архитектурно-художественото наследство от периода на социализма чрез обективизъм и абстрахиране от политически и емоционални пристрастия. Конкретен фокус на дискусията са актуалните рискове пред това наследство и стратегии за преодоляване на статуквото.

В събитието участва ключов международен експерт – проф. Йорг Хаспел, който е директор на Държавения орган за опазване на паметниците на културата в Берлин и председател на ИКОМОС Германия. Проф. Хаспел е активен член на подкомисията за социалистическо наследство на Международния комитет на ИКОМОС (International Scientific Committee of 20th Century Heritage), добре запознат e със ситуацията в България, както и с международната картина по темата..

Програмата на събитието предвижда дискусии и излагане на експертни мнения по три основни теми – Ценност, Рискове и Възможности за опазване на архитектурно-художественото наследство от периода на социализма. Финалната дискусия ще обобщи бъдещи необходими действия в тази насока.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *