Новини

МЗХ публикува Проектонаредбата за разпределяне на извънредната Европейска помощ за млечния сектор

Европейската извънредна помощ за млекопроизводителите от 6 004 009 евро ще бъде разпределена между животновъдите по 4 различни схеми

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане на интернет страницата си проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора. 

Европейската извънредна помощ за млекопроизводителите от 6 004 009 евро ще бъде разпределена между животновъдите по 4 различни схеми. Това ще става, както на глава животно за крави, овце и/или кози-майки и биволици, така и чрез подпомагане за реализирани и декларирани от изкупвачите доставки и от производителите на краве мляко директни продажби през квотния период 2014/2015 г. 

По схема за реализирани и декларирани количества мляко земеделските стопани трябва да притежават индивидуална млечна квота над нула и да са вписани в регистъра на производителите на краве мляко по чл. 15 от Наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота. Те също трябва да са извършили доставки и/или директни продажби на краве мляко през квотния период 2014/2015 г., за които са подадени съответните годишни декларации по чл. 8 и/или чл. 11 от Регламент 595/2004 на Европейската комисия. Минималните количества трябва да бъдат съответно 10 000 кг, когато поне един от животновъдните обекти е разположен в необлагодетелстван район, и 20 000 кг за останалите райони в страната. Максималният размер на помощта е до 720 000 кг мляко за един производител. 

По схемата за подпомагане на брой млечни крави животновъдите трябва да отговарят на условията за подпомагане с директни плащания по схемата за обвързано подпомагане на млечни краве и/или по схемата за обвързано подпомагане за крави под селекционен контрол и да са заявили за подпомагане най-малко 10 млечни крави. Животните трябва да бъдат допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане на млечни краве и/или по схемата обвързано подпомагане за крави под селекционен контрол. Подпомагането на глава животно за млечните крави е за не повече от 200 млечни крави в едно стопанство. 

Животновъдите, които отглеждат млечни крави могат да кандидатстват едновременно и по двете схеми.

За да кандидатстват по схемата за  подпомагане на глава животно, животновъдите, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки, трябва да са допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол и/или по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството. Те трябва да са отглеждали и заявили за подпомагане най-малко 50 животни, които са допустими за подпомагане по едната или по двете схеми. Подпомагане по схемата на брой овце-майки и/или кози-майки се предоставя за не повече от 500 животни в едно стопанство.

 Чрез схемата за подпомагане на брой биволици ще се подпомагат животновъди, които са отглеждали най-малко 10 животни, които са заявени за подпомагане и са допустими по схемата за обвързано подпомагане на биволици, и са навършили 27 месеца към последната дата за задържане. Подпомагане ще се предоставя за не повече от 200 биволици в едно стопанство.

Държавен фонд „Земеделие” ще изготви списък на животновъдите, които отговарят на условията на Наредбата, след извършване на необходимите административни проверки. Списъците ще бъдат оповестени публично на определените за това места в сградите на Централното управление и в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”, както и на интернет страниците на МЗХ и на ДФЗ. Земеделските производители трябва да подадат заявления по образец в съответната областна дирекция на ДФЗ. Размерът на плащането за килограм краве мляко и за едно допустимо за подпомагане животно ще бъде определен със заповед нас министъра на земеделието и храните. Средствата ще постъпят по сметките на животновъдите, които са допустими за подпомагане, до края на годината. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *