Новини

Безработицата в ЕС отбелязва спад

България е сред страните – членки на Европейския съюз, които регистрират най-голям спад на безработицата на годишна база

България е сред страните – членки на Европейския съюз, които регистрират най-голям спад на безработицата на годишна база, показват данни на Евростат. Нетрудозаетте у нас намаляват с 1,9% през септември. Сред шампионите по този показател са Испания (от 24% до 21,6%), Естония (от 8% до 5,7%) и Словакия (от 12,9% до 11%).

На годишна база безработицата нараства в 4 държави. Това са: Финландия (от 8,9% до 9,5%), Франция (от 10,4% до 10,7%), Румъния (от 6,7% до 6,8%) и Белгия (от 8,6% до 8,7%).

Според данните безработицата в България през септември се задържа с 0,1 процентен пункт над средната за Европейския съюз, достигайки 9,4%. 

Страните членки с най-ниска безработица през септември са Германия с 4,5%, Чехия с 4,8% Малта с 5,1%. Безработицата в Обединеното кралство също най-вероятно се задържа ниска. Според последните данни за месец юли безработицата на Острова е достигнала 5,3%. Най-висока безработица е отчетена в Гърция – 25% (последните данни за страната също са за месец юли) и Испания – 21,6%.

Нормата на младежката безработица, обхващаща активно търсещите работа хора до 25-годишна възраст, през септември е 20,1% в Европейския съюз и 22,1% в еврозоната. Това е спад със съответно 1,7 и 1,3 процентни пункта спрямо същия месец на миналата година. Тя е най-ниска в Германия (7%), Австрия (11%), Дания (11,2%) и Холандия (11,5%) и най-висока в Гърция (48,6%, данните също за юли), Испания (46,7%), Хърватия (43,1% през третото тримесечие на годината) и Италия (40,5%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *