Новини

ДФЗ обяви график за изплащане на субсидиите по СЕПП през Януари, Февруари и Април 2016

Държавен фонд Земеделие планира през февруари да се изплатят средствата по мярка 10,11 и 12 на ПРСР

Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) обяви график за изплащане на субсидиите по СЕПП през Януари, Февруари и Април 2016. Директните плащания за земя от ЕС ще бъдат платени през януари догодина и ще са в рамките на 598 млн. лв. По предварителни данни това са 162 лв. на хектар, или 16,2 лв. на декар, съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Румен Порожанов. 

„Надяваме се през февруари да изплатим и т.нар. преразпределително плащане – това са допълнителни субсидии за обработване на първите 300 дка от стопанството на фермер. То ще е за общо 109 млн. лв. И тази година помощта за декар ще е между 12 и 13 лева.“, каза още Порожанов,цитиран от abv-selo.org.

По думите на изпълнителния директор на ДФЗ другият голям бюджет, който ще е и най-труден, това са т.нар. зелени плащания към директните субсидии. “Бюджетът по това перо е доста съществен – 464 млн. лв. Тези плащания ще направим последни някъде през април“.

Държавен фонд Земеделие планира през февруари да се изплатят средствата по мярка 10,11 и 12 на Програмата за развитие на селските райони – това са необлагодетелстваните райони, НАТУРА, биологичното земеделие и сеитбообращение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *