Новини

Започва прием на заявления по схема „Училищно мляко“

Схемата обхваща децата от първа до подготвителна група на детските градини, както и тези от подготвителна група и учениците от І до IV клас включително на държавните, общински и частни учебни заведения

От днес в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления по схема „Училищно мляко“. В нея могат да участват учебни заведения, еднолични търговци, търговски дружества, кооперации, признати организации на производители и общини. 

Документи ще се приемат до 13 ноември.

„Училищно мляко“ обхваща децата от първа до подготвителна група на детските градини, както и тези от подготвителна група и учениците от І до IV клас включително на държавните, общински и частни учебни заведения.

Схемата има за цел да насърчи консумацията на прясно и кисело мляко и други млечни продукти, като по този начин допринася за подобряване на хранителните навици на децата.

В България „Училищно мляко“ се прилага от 2009 г., като интересът към нея до 2014 г. беше слаб, поради ниското ниво на подпомагане, което се осъществяваше само със средства от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Като част от проведената през 2013 г. реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС беше дадена възможност на държавите-членки, които желаят да участват в схемата, да изготвят стратегия за нейното прилагане на национално равнище, в резултат на което е изготвена Наредбата за условията и реда за прилагане на схема „Училищно мляко” и е осигурено съфинансиране от националния бюджет.

Във връзка със сроковете за прием на заявления за одобрение по схема „Училищно мляко“ за кампания 2015/2016 обръщаме внимание на кандидатите, че доставките по схемата могат да започнат не по-рано от месец януари 2016 г. Това уточнение трябва да бъде взето под внимание при попълване на графиците за доставка на мляко и млечни продукти, като трябва да бъдат спазени и изискванията за не повече от десет доставки на месец, както и посочените в наредбата ограничения за доставките на продукти от втора категория.

Документите за кандидатстване се намират на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ – схема „Училищно мляко“ 2015-2016 г.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *