Новини

Над 3 млрд. лева е износът на хранителни стоки и напитки от началото на годината

През тази година хранителната индустрия е произвела продукция на стойност близо 10 млрд. лева

Износът на български хранителни стоки и напитки надхвърля 3 млрд. лв. от началото на годината до момента, което е ръст от около 10% спрямо миналата година. Това обяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева по време на дискусионен форум на тема „Износът на агростоки – пробиви и нови възможности“, който се организира от в. „Български фермер“. Износът е насочен основно за страните от ЕС – най-много към Германия, Гърция и Италия. Извън ЕС се наблюдава увеличаване на интереса към български храни и вина от пазарите в Турция и съответно в Азия – Китай, Казахстан, Азербайджан, Япония и др.

Хранително-вкусовата промишленост e традиционно силно развит отрасъл със значително място в икономиката и експорта на страната, заяви Мариета Захариева. През тази година хранителната индустрия е произвела продукция на стойност близо 10 млрд. лева. За сравнение през 2014 г. е на стойност 9,6 милиарда лв. Делът й в общата промишлена продукция на страната нараства значително. В условията на евроинтеграция отрасълът постига сравнителни конкурентни предимства в националната икономика. Експортът на стоки на хранителната индустрия се развива по-интензивно от общия за страната.

Ние сме си поставили за цел насърчаването на експорта към трети страни и търсене на нови пазари за традиционни български продукти във и извън ЕС, чрез по-пълно използване на европейските фондове за популяризиране и реклама на традиционните продукти, подчерта Захариева. 

През 2015 г. чрез изпълнение на Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по оперативна програма „Конкурентоспособност“ агенцията е финансирала участието на 90 фирми от сектор „Храни и напитки“ в най-значимите международни изложби и панаири в Германия, Италия, проведени са търговски мисии в Дания и Италия. 

До края на годината предстоят национални участия на международни изложби и панаири в областта на хранителната индустрия  в World of Food Beijing 2015, от 18–20.11.2015 г., гр. Пекин, Китай, както и търговски мисии в Швеция Малмьо – Биопродукти, 31.10.-03.11.2015 г. Брой МСП, с  15 фирми и Гуанджой Китай – Вина, 10-17.11.2015 г. с 12 фирми.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *