Новини

Увеличиха бюджета на ДФ „Земеделие" за 2015 година

Допълнителните средства са предназначени за подпомагане финансирането на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и за стартиране на плащанията по новата ПРСР 2014-2020 г.

На днешно си задседание правителството актуализира годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие” за 2015 година. Таванът на разходите се увеличава с 623 млн. лева.

Допълнителните средства са предназначени за подпомагане финансирането на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и за стартиране на плащанията по новата ПРСР 2014-2020 г. 

Планирани са и средства за финансиране на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”, директните плащания на площ и пазарните мерки.

Разчетите са на база актуализирани прогнози за изпълнение на програмите и схемите през 2015 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *