Новини

Шест от младежките банки обявяват конкурс за финансиране на младежки проекти

В конкурсите могат да се включат неправителствени организации или неформални младежки групи от различните градове

През ноември Младежките банки в градовете  Шумен, Габрово, Видин, Пазарджик, Дупница и Лом обявяват конкурс за финансиране на младежки проекти. Останалите седем Младежки банки от общо 13-те подкрепени от Фондация „Работилница за граждански инициативи” продължават с реализирането на фондонабирателни кампании.

В конкурсите на Младежките банки могат да се включат неправителствени организации или неформални младежки групи от различните градове, като важно условие е идеите да са генерирани и осъществявани основно от младежи.  Подкрепени ще бъдат различни местни инициативи в сферата на изкуството, културата, спорта и екологията.

До 15-ти ноември ще бъдат обявени конкурсите в Шумен и Габрово. Идеите, които ще бъдат подкрепени от Младежка банка Габрово са в областта на гражданското образование, насърчаване на младежката активност и изкуството като начин за утвърждаване на ценности и изграждане на толерантна среда. Младежка банка Шумен ще подкрепи инициативи на младежи в сферата на спорта и опазването на културното наследство.

Изкуство, спорт и младежко включване са областите, в които ще бъдат финансирани проекти от Младежка банка  Дупница. Младежки инициативи в спорта и културата ще търсят и от екипа на Младежка банка Видин, Пазарджик и Лом, от където съобщиха, че конкурсите ще бъдат обявени в края на месеца.

Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място. 

Повече за програма Младежка банка на Фондация “Работилница за граждански инициативи”  може да намерите тук.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *