Новини

16 човека с лидерски потенциал ще вземат участие в програма за кариерно развитие

Програмата е на Yale University, САЩ

Журналисти, предприемачи, активисти, артисти и други професионалисти могат да станат стипендианти по програма за кариерно развитие на Yale University, САЩ. Информацията е на Асоциация на европейските журналисти – България. 

Общо 16 изявени кандидати с лидерски потенциал ще бъдат селектирани, за да вземат участие в четиримесечната програма. Те ще станат част от интелектуалния живот на университетската общност, ще участват в научни събития, ще имат възможност да си сътрудничат с други стипендианти, ще бъдат ментори на студентите и ще водят дискусии.

Стипендията покрива разходите за път, настаняване и храна. Крайният срок за кандидатстване изтича на 2 декември. 

Повече информация по програмата ще намерите тук

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *