Новини

Пчелари са подали документи за помощ за близо 707 млн. лева

Най-голям е интересът по Мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз”

Общо 2025 бр. заявления за подпомагане са прието до 6 ноември по Националната програма по пчеларство(НПП) 2014-2016 г. Те са подадени от 2012 пчелари на територията на страната с обща стойност на заявената финансова помощ около 7.7 млн. лв. Общият размер на финансовата помощ, определен с бюджета по програмата за 2016 г., е в размер на 4 431 526 лв.

Най-много заявления – 1623 броя, са подадени по Мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз”, която включва дейностите: „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина”, „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства” и „Закупуване на пчелни майки”. 

По мярка Б „Борба срещу вароатозата” са приети – 1596 заявления, а по Мярка В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед” заявленията са 230. Едно подадено заявление може да включва повече от една мярка/ дейност по НПП.

След приключване на всички административни проверки и класиране на кандидатите по дейностите на Мярка Г, пчеларите с одобрени заявления ще бъдат поканени за подписване на договори в областните дирекции на ДФЗ-РА, където са подали документи за участие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *