НовиниОбразование

Софийският университет запази най-високия си рейтинг

3,74 % от младежите, завършили висше образование през последните пет години са записани в бюрото по труда, сочат официалните данни на рейтинговата система на висшите училища у нас за 2015 г.

Софийският университет “Св. Климент Охридски” е висшето учебно заведение с най-висок рейтинг в страната. Според националната рейтингова система за ВУЗ-овете в топ 3 тази година влизат още Техническият и Медицинският университет, като тройката от миналата година се запазва.

В нея се сравняват 51 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на различни показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес: научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа на висшите училища и реализацията на завършилите на пазара на труда, предаде БТА.

Алма Матер е с лидерски позиции в 21 от 24 професионални направления, с които участва в стандартизираните класации за 2015 г.

СУ е и най-големият български университет, в който се обучават 20 209 студенти, като по този показател е следван от УНСС – с 18 902 студенти, и Пловдивския университет – със 17 757 студенти.

Техническият университет в София има водещи места в шест от общо девет професионални направления, застъпени в него.

Медицинският университет пък е първи в пет от пет професионални направления, в които обучава студенти.

С по две първи места в професионални направления са Аграрният университет в Пловдив, Медицинският университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” във Варна и Тракийският университет в Стара Загора.

Други 11 висши училища имат водещи позиции в по едно професионално направление.

В седем класации на водещи места са висши учебни заведения извън столицата. Единствената, която се оглавява от частно висше училище, е в професионалното направление “Администрация и управление”, начело на която е Американският университет в Благоевград.

Рейтинговата система на висшите училище представлява уеббазирана интернет платформа, която подпомага кандидат-студентите в избора им на специалност и висше училище, в което да се обучават.

В момента в България има 51 висши училища, като от тях 34 са държавни, а 14 са частните университети, уточни ръководителят на проекта Мария Фъртунова, която е и шеф на дирекцията “Висше образование” към МОН.

Общият брой на студентите в тези 51 висши училища е 233 248, от които 196 591 се обучават в държавни университети, а 36 657 – в частни.

Чуждестранните студенти у нас са общо 10 545, като от тях 8958 учат в държавните университети, а 1587 – в частните. Най-много от чуждите студенти са в професионалното направление “Медицина”.

3,74 % от младежите, завършили висше образование през последните пет години са записани в бюрото по труда, сочат официалните данни на рейтинговата система на висшите училища у нас за 2015 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *