Новини

Има опасност да загубим поне 15% от веропарите за стария програмен период

Правителството е разплатило за сметка на държавния бюджет над 2,2 млрд. евро

България ще загуби близо 15% от средствата по част от оперативни програми от Програмен период 2007-2013 г. на еврофондовете. Това става ясно от публикуваната справка на Единния информационен портал по управлението на средствата на еврофондовете към 30 октомври 2015 г.

Правителството е разплатило за сметка на държавния бюджет над 2,2 млрд. евро, които обаче Европейската комисия тепърва ще трябва да възстановява, става ясно от документа. Не е ясно колко от този дефицит ще бъде покрит от Брюксел, защото има вероятност част от направените разходи да не бъдат признати. 

Фрапираща е разликата при Оперативна програма “Околна среда”, плащанията по която на два пъти бяха замразявани заради допуснати нарушения при обществени поръчки. Държавата е покрила, основно с бюджетни средства, 99,48% от програмата или 1,7 млрд. евро, докато ЕК е признала разходи само за 70,03% или 977 млн. евро, т.е. Брюксел има да ни връща над 700 млн. евро само по тази европейска програма, съобщава БГНЕС.

В другата крайност е Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – при нея Европейската комисия е превела 95% от бюджета или 980 млн. евро.

Признатото от Брюксел изпълнение по Оперативна програма “Транспорт” е 78,35% или 1,27 млрд. евро, докато държавата е разплатила над 1,6 млрд. евро.

Подобна е ситуацията и с Оперативна програма “Регионално развитие”. По нея ЕК е признала 76,16% от направените разходи или 1,03 млрд. евро, докато българските власти са превели на изпълнителите 1,42 млрд. евро.

По програма “Конкурентноспособност” дефицитът е по-малък – преведени към изпълнителите 1,08 млрд. евро (93,2%), преведени от ЕК към бюджета 893 млн. евро (90,48%).

По програма “Административен капацитет” Брюксел е признал 89,71% или 132 млн. евро. Подобна е ситуацията и по ОП “Техническа помощ”, по която ЕК е превела 41 млн. евро, което прави процентът на изпълнение 88,6%. 

Изпълнението на програмен период 2007-2013 г. приключва окончателно в края на тази година, което прави на практика невъзможно за по-малко от два месеца да бъдат усвоени оставащите между 10 и 15% по повечето от европейски програми. Какъв е окончателният процент на усвоените средства и какъв размер България е загубила ще стане ясно в първите месеци на следващата година. Към загубите трябва да се включат и средствата, които България не успя да усвои в предходните две години по правилото (n+2), както и заради наложените финансови корекции по отделни проекти, които също са за сметка на националния бюджет.

От доклада на Европейската сметна палата, който беше публикуван във вторник,  стана ясно, че страната ни значително изостава при усвояването на еврофондовете. Най-много неправомерно раздадени европари има по програмите за “Икономическо, социално и териториално сближаване”, от които се ползват новите членки като България, пише в доклада на одиторите на ЕС за 2014 година, цитиран от БНР. Сметната палата на ЕС предупреди, че нередностите при обществените поръчки в България забавят усвояването на еврофондове. По данни на ЕК България с признати 81,83% е на 24-то място от 28-те държави-членки по степен на усвояване на европейските фондове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *