post

Конкурсът на практика отваря пред младите хора вратите към един толкова комплексен и важен бранш

Въпрос: Организирате конкурса „Млад Одитор“ за пета поредна година. Какви са причините той да стане толкова популярен?

Детелина Смилкова: Конкурсът на практика отваря пред младите хора вратите към един толкова комплексен и важен бранш. Освен паричните награди, победителите в конкурса ще получат възможността да стажуват във водещи одиторски предприятия. Благодарение на нашите партньори от „Ейч Ел Би България“ ООД и „Захаринова и Партньори“ ООД, младите хора ще могат да се запознаят от първо лице с одиторската професия, както и да осъзнаят ключовата й роля за бизнеса.

Въпрос: На какви критерии трябва да отговарят кандидатстващите в конкурса?

Детелина Смилкова: Конкурсът е отворен за всички студенти, които се обучават в специалностите финанси, счетоводство и контрол на всички висши учебни заведения в България и чужбина. Те имат право да се регистрират като състезатели до 3 април. Желаещите трябва да попълнят формата за регистрация, която се намира на сайта на конкурса – http://mladoditor.vuzf.bg/?page_id=57

Въпрос: Как ще протече надпреварата след приключване на регистрацията?

Детелина Смилкова: До 04 април тече регистрацията. Затова тези, които не са се регистрирали имат още малко време и могат да го направят на сайта http://mladoditor.vuzf.bg/ .

Вторият етап на конкурса изисква участниците да покажат своите знания чрез решаване на тест. Той ще бъде отворен от 00:00 ч. на 11 април 2016 г. до 23:59 часа на 24 април 2016 година. Постигналите над 60% верни отговори, се допускат до следващия етап от състезанието – решаване на казуси. Те ще бъдат достъпни в онлайн платформата в периода 09 – 22 май 2016 година. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония, която ще се проведе на 8 юни в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси.

Въпрос: Какво Ви провокира да създадете такъв конкурс?

Детелина Смилкова: Сред младите хора съществува неяснота по отношение на одиторската професия и нашето желание беше да намерим решение на този проблем. Да покажем ключовата роля на одиторите за съставянето на максимално обективна оценка за финансовото състояние на компаниите и бизнеса, както и перспективните възможности за реализация, които предлага този бранш. Това, че подобна необходимост съществува, ни показва огромния интерес към инициативата. Мината година например в конкурса участие взеха над 99 студенти от 10 университета в страната.

Въпрос: Как участниците от минали години оценяват ползите от конкурса?

Детелина Смилкова: Още от първото издание през 2012 г., конкурсът се приема изключително позитивно от младите хора, които виждат в него не само възможност да покажат своите знания, но и начин да открият своя път на професионално развитие. Един такъв пример е нашата възпитаничка Анита Емилова, която миналата година спечели стаж в „Ейч Ел Би България“, а в последствие получи предложение да продължи да работи в компанията на длъжност, която заема и до момента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *