Новини

Новата ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“ осигурява свеж финансов ресурс за за бизнеса

Програмата идва в отговор на затрудненията, които изпитват малките и средните предприятия при осигуряването на капитал

Новата оперативна програма „Инициатива за МСП“ е силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни предприемачи в страната. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на представяне на програмата пред представители на бизнеса и финансовите институции. По думите му програмата ще облекчи съществено предприемачите в търсенето на свеж финансов ресурс за развитие на техния бизнес. По нея ще бъдат предоставяни гаранции на финансови институции, което ще намали високите изисквания за обезпечения по заемите. Очакваме също така да бъде съществено коригирана надолу и цената на заемните средства, каза министър Лукарски.

Програмата идва в отговор на затрудненията, които изпитват малките и средните предприятия при осигуряването на капитал, необходим зареализиране на предприемаческите си идеи. Тякореспондираизцялос Инициативата за МСПна Европейската комисия и Европейката инвестиционна банка. Конструктивният диалог и успешното партньорството с Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд в процеса по изготвяне и договаряне на новата оперативна програмапозволи на българския екип да договори 6 пъти мултиплициране на средствата, подчерта министърът. Очакванията са общият размер на отпуснати кредити да достигне 600 млн. евро.

“Инициатива за МСП” е сериозна възможност да се подпомагане развитието на българските малки и средни предприятия, които изпитват огромна потребност от финансиране. Подкрепата именно за тези предприятия е основен приоритет в икономическата политика на правителството ни, каза още министър Лукарски. Според него предоставяните възможности по ОП „Инициатива за МСП“ са изключително важни и от гледна точка на това, че подкрепата за бизнеса на ниво Европейски съюз през следващите години ще премине от режим на грантови схеми към използването на все повече финансови инструменти.Чрез новата програма ще опитаме да стимулираме бизнес кредитиранетои да събудим спящите в банките пари, за да бъдат вкарани в оборот за постигането на реален икономически ръст, изтъкна министърът. Той изрази надежда, че споразуменията, които са подписани в началото на месеца с Европейската банка и Европейския инвестиционен фонд ще бъдат ратифицирани от Народното събрание съвсем скоро и това ще позволи да се изберат финансовите посредници и  наесен средствата да станат достъпни за българския бизнес.

Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” обясни, че България е сред първите страни в Европейския съюз, която осигурява ресурс за подкрепа на предприемачеството чрез “Инициатива за МСП”.Бюджетът на програмата е 102 милиона евро, които се финансират изцяло от Европейския съюз по линия на Европейския фонд за регионално развитие и не изисква съфинансиране на българската държава. Чрез програмата  се очаква да се улесни достъпа до финансиране на малкия и среден бизнес за портфейлни гаранции без таван на защита. Според нея реалното стартиране на предлагането на кредити се очаква да се случи през август-септември тази година.

Калин Маринов, заместник-главен директор на Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” заяви, че се очаква ефектът от “Инициатива за МСП” да е  повече кредити, при по-изгодни условия с по-малко обезпечение и с по-ниски банкови такси.

Христо Стоянов, представител на Европейския инвестиционен фонд, отговори на въпроси на бизнесмени и банкери с какво новия гаранционен продукт е по-различен от ДЖЕРЕМИ гаранциите. “Портфейлните гаранции по Инициативата за МСП са новото поколение банков продукт, осигуряващ защита от кредитен риск с ААА рейтинг на ЕИФ без таван на загубите в кредитния портфейл. Ако ДЖЕРЕМИ гаранциите даваха защита от загуби до 25% от общия обем на нови бизнес кредити и това водеше до 5 пъти мултипликатор на публичния ресурс по оперативната програма в стария период, сега тавана на загубите се премахва като мултипликатора вече е 6 пъти, обясни Христо Стоянов.  Според него, малкият бизнес може да очаква кредити с по-ниски изисквания за обезпечение спрямо стандартните условия на пазара, както и с чувствително по-ниска цена. На практика за най-рисковите бизнес кредити ще се понижи до 60% от рисковата премия в лихвения процент. Фирмите могат да използват инструмента за дългосрочни кредити до 10 години включително и за оборотни нужди.

По време на представянето на програмата председателят на Столичната търговско-промишлена палата Георги Чернев връчи на министър Лукарски грамота за принос в развитието на малкия и среден бизнес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *