Новини

Кока-Кола ХБК инвестира 2 млн. евро в програми за развитие на младежката заетост

Компанията публикува новия си интегрираният доклад

Кока-Кола ХБК публикува новия си интегрираният доклад, озаглавен „Освежаващ бизнес“. Докладът предоставя информация за всички аспекти на бизнеса, управлението и изпълнението на дейността й, свързани с устойчивото развитие. Компанията отбелязва една година на добри резултати и постижения, в която прави още една стъпка напред в сферата на устойчивото развитие, в съответствие със стандартите на Глобалната инициатива за отчетност G4. Усилията на Групата в областта на устойчивото развитие получават все по-голямо признание. В продължение на две последователни години компанията е европейски и световен лидер сред производителите на напитки в глобалният и европейски индекс на Дау Джоунс за устойчиво развитие (DJSI).

„През 2015 г. отчетохме по-добри резултати във всички аспекти на нашия бизнес. Разширихме портфолиото си, за да осигурим избор на нашите потребители, подобрихме обслужването на клиентите си и мотивирахме нашите талантливи служители. Засилихме ангажимента си да направим устойчивото развитие неразделна част от нашия бизнес и движеща сила за растежа ни, както и подобрихме отчетността си чрез приемането на стандартите на Глобалната инициатива за отчетност GRI G4“, коментира Димитрис Лоис, главен изпълнителен директор на Групата Кока-Кола ХБК.

Основни факти за Групата Кока-Кола ХБК през 2015 г.:

 • 594 млн. достигнати потребители;

 • работодател на над 33 000 души;

 • нетна печалба от 280 млн. евро;

 • платени данъци в размер на 271 милиона евро;

 • 8,2 млн. евро инвестиции в програми в полза на обществото;

 • 6 000 часа доброволчество на служителите си;

 • 5,5% намалено потребление на вода спрямо 2014 г.;

 • CO2 с 14,2% намален интензитет спрямо 2014 г.;

Според трите измерения на устойчивото развитие, основните акценти през 2015 г. включват:

Икономически аспекти:

 • 1 070 милиона евро за заплати и социални придобивки на служителите;

 • партньорски инициативи с над 43 000 доставчици;

 • осигурена пряка и непряка заетост на над 600 000 души по цялата верига на стойността в Европа;

Екологични аспекти:

 • въведени научно-обосновани цели за намаляване на въглеродния интензитет, които са одобрени от Института за световни ресурси – една от първите 12 компании в света, която ги е въвела;

 • инвестирани 5,3 млн. евро в енергоспестяващи инициативи, намалявайки потреблението с 375 млн. мегаджаула;

 • рециклирани 91% от отпадъците, генерирани от дейността на компанията

Социални аспекти:

 • инвестирани 2 млн. евро в програми за развитие на младежката заетост;

 • 33% от ръководните позиции в компанията са заети от жени;

 • осъществени партньорства с над 230 неправителствени организации в 28 страни.

Интегрираният годишен доклад за 2015 г., озаглавен „Освежаващ бизнес“, на Групата Кока-Кола ХБК може да се изтегли от: http://www.coca-colahellenic.com/investorrelations/annualreports

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *