Новини

166,5 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ ще бъдат инвестирани в реформа на професионалното образование в България

Според новите изисквания тръжните процедури трябва да бъдат стартирани до 3 месеца след влизане на сила на договора за БФП

През новия програмен период фокусът при разпределянето на ресурса по всички секторни приоритетни оси на Оперативна програма „Региони в растеж“ е върху концентрираното и целенасочено финансиране, което цели подпомагането на конкретна реформа. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на информационен ден по процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. В този случай целим реформа на професионалното образование и то в направленията, които имат най-висок принос към икономическото развитие и в които след завършване кадрите имат най-голям шанс за реализация в дългосрочен план, съобщи тя.

Училищата, които могат да получат финансиране са определени като най-важни и приоритетни, съгласно анализ на нуждите на икономиката и според предварително изготвена Методология на Министерство на образованието и науката. Те отразяват потребностите на социално-икономическата среда в дългосрочен план, коментира зам.-министърът. На базата на този анализ са изведени два компонента, според които ще бъдат финансирани различни училища. Първият включва професионалните направления ветеринарна медицина, горско стопанство и растениевъдство и животновъдство. По него право да кандидатстват имат 23 държавни и общински училища като за тях има резервиран ресурс от 33 млн. лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, който всеки проект може да получи по този компонент е 1,3 млн. лева.

Вторият компонент включва професионални училища с различни от тези направления. По него право да кандидатстват имат 117 предварително определени държавни и общински професионални гимназии, като ресурсът за тях е 133 млн. лв., а максималната стойност за всеки проект се определя според анализ на нуждите на конкретното учебно заведение. В случаите, в които бенефициентът по компонент 2 е Министерство на образованието и науката, то трябва да има партньор от страна на общината, на територията на която е разположено конкретното училище, обясни заместник-министър Николова.

Имаме ясна посока и политика през новия програмен период и целим постигане на конкретни резултати. През настоящия период няма да допуснем да бъдат въвеждани само частични мерки, както се случваше в миналия – например санира се фасадата, а покривът тече. Търсим цялостен резултат и затова ще се финансира само ремонт, обновяване и реконструкция на цялата сграда, както и доставка на оборудване, заяви Деница Николова.

Заместник-министърът предупреди потенциалните бенефициенти, че според новите изисквания тръжните процедури трябва да бъдат стартирани до 3 месеца след влизане на сила на договора за БФП. В противен случай за нас ще бъде ясен знак за липса на административен капацитет и ангажираност към проекта и в такъв случай Управляващият орган има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора, заяви тя. Не можем да си позволим да проточваме процедурите, категорична беше Деница Николова. Тя обясни, че през този период всички проекти ще бъдат подавани и отчитани онлайн, чрез електронната системата ИСУН, което ще спести време, усилия и административни разходи.

Ако документацията на проектните предложения е окомплектована правилно според изкисванията за кандидатстване, е напълно възможно в рамките на месец от подаването на даден проект той да бъде одобрен и да се сключи договор за финансиране, съобщи заместник-министърът и насърчи потенциалните бенефициенти да подават проектите си по-рано.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *