Новини

Студенти имат още седмица да кандидатстват за стаж в администрацията

Те могат да избират измежди 1130 позиции

До 17 април продължава кандидатстването за стажове в държавната администрация. На портала http://staj.government.bg са публикувани 1130 позиции, като студентите могат да кандидатстват за до 5 позиции от професионалното направление, в което се обучават. 

В рамките на лятната кампания могат да проведат един стаж. Кандидатстването става онлайн чрез регистрация в портала. Програмата се провежда успешно за пета поредна година при изключителен интерес, както от страна на студентите, така и от страна на държавната администрация. 

В Програмата могат да участват всички студенти, които са в процес на обучение във висше училище в страната или чужбина, и са с непрекъснати студентски права, без значение от степента и формата на обучението. Стажовете са фокусирани върху придобиването на професионален опит, нови знания и умения в реална работна среда, както и професионална ориентация на студентите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *