Новини

Започна подписването на договори за преструктуриране и конверсия на лозя

ейностите по мярката, за които ще бъдат подпомогнати лозарските стопани, са: засаждане на лозя с права от Националния резерв; презасаждане с или без промяна на местонахождението; изграждане на системи за капково напояване и изграждане на противоерозионни съоръжения

Държавен фонд „Земеделие“ отправя покана за подписване на договори към одобрените земеделски стопани по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя. Преди дни беше обявено класирането за финансовата 2016 година по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. След извършена проверка и финансова оценка, съгласно разпоредбата на чл. 13 от Наредба 2 от 4 април 2014 г., бяха одобрени 44 проекта. Финансовата помощ на допустимите заявления е на обща стойност 19 983 846 лв., при обявен за 2016 г. бюджет от 20 352 792 лева. 

Фонд „Земеделие“ от своя страна подписа договорите и изпрати покани до бенефициентите. Дейностите по мярката, за които ще бъдат подпомогнати лозарските стопани, са: засаждане на лозя с права от Националния резерв; презасаждане с или без промяна на местонахождението; изграждане на системи за капково напояване и изграждане на противоерозионни съоръжения. В срок до два месеца след подписването на договорите кандидатите ще могат да подават заявления за авансово плащане. 

Припомняме, че в края на януари приключи приемът на заявленията за 2016, 2017 и 2018 година, за които от ЕК са предоставени три отделни бюджета. Националната лозаро-винарска програма е насочена към повишаването на конкурентоспособността на българските лозари и ще се прилага като финансов инструмент в България до 2018 година. Финансирането на мярката е от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, като целта е повишаването на конкурентоспособността на българските лозари.

Предстои публикуването на класирането на заявленията за 2017 г. и 2018 година след финализиране на извършваните проверки. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *