ЗемеделиеНовини

ДФЗ изплати допълнително над 10 млн. лева на животновъди, засегнати от кризата в сектора

Помощта цели преодоляването на смущенията на пазара на мляко и намаляването на риска от изоставяне на дейността в секторa

Държавен фонд „Земеделие“ изплати допълнително 10 199 774 лв. към предоставеното през декември 2015 г. временно извънредно подпомагане в сектор „Животновъдство” за преодоляване на последиците от кризата на пазара на мляко в ЕС.

Изплатените суми за допълнително национално финансиране са изчислени на база на ставките, които бяха определени на 8 април със заповед РД 09-182 на министъра на земеделието и храните, както следва:

* По Схемата за подпомагане за реализирани и декларирани от изкупвачите и производителите на краве мляко доставки и/или директни продажби през квотния период 2014/2015 г. ставката е 0,01251 лв. на килограм;

* По Схемата за подпомагане на брой млечни крави в стопанството  тя е 16,34 лв. на животно;

* По Схемата за подпомагане на брой овце-майки и кози-майки – 2,51 лв. на животно;

* По Схемата за подпомагане на брой биволици е определена ставка от  33,73 лв. на животно

На 12 ноември 2015 г. с Наредба 21 бяха утвърдени четири схеми за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора. По тези схеми в края на миналата година ДФ „Земеделие“ изплати общо 13 281 609 лв. От тях 11 740 501 лв. са предоставени от ЕС и 1 541 108 лв. – от националния бюджет.

В края на март тази година УС на ДФ „Земеделие” реши допълнително да бъдат осигурени над 10 млн. лв. от националния бюджет по схемата за временна извънредна помощ за производителите в сектор „Животновъдство“, с което ще бъде разпределен целият допустим за страната ресурс, съгласно Делегиран регламент (ЕС) №2015/1853 на Комисията.

Помощта цели преодоляването на смущенията на пазара на мляко и намаляването на риска от изоставяне на дейността в сектора.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *