Новини

ЕК предлага стимули на държавите-членки за намаляване на млекопроизводството

През януари тази година производството е било с повече от 5 процента по-голямо от януари 2015-та

Европейската комисия предлага стимули на държавите-членки за намаляване на млекопроизводството. Максималната сума за стопанство да е 15 хиляди евро. Това обяви европейският комисар за земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган по време на аграрния съвет в Люксембург. 

В своя доклад за актуалното състояние на млечния сектор в Европейския съюз Хоган изтъкна, че през януари тази година производството е било с повече от 5 процента по-голямо от януари 2015-та. Най-голям ръст е отчетен в Холандия, Германия и Ирландия. Заради растящото предлагане на мляко на световните пазари цените в Европа ще останат ниски, прогнозира Фил Хоган.

По думите му количеството от 109 хиляди тона нискомаслено сухо мляко, предвидено за държавна интервенция, е било изчерпано на 1 април. За да се помогне на фермерите, то ще бъде удвоено, съобщи agro.bg.

Друго важно решение на аграрния съвет е свързано с отмяната за шест месеца на забраната за споразумения относно производството на мляко. Това означава, че браншови съюзи и обединения на производители ще могат да договарят количества и цени.

Земеделските министри обаче не успяха да се споразумеят за поисканите от някои държави-членки помощи за частното складиране на свинско месо. Темата ще бъде разисквана отново на следващата им среща през юни. Засега Европейската комисия отказва нови средства, тъй като през последните месеци има признаци на стабилизиране на пазара. Износът на свинско е нараснал с 23 процента за последната година, съобщи Фил Хоган.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *