Новини

АБС пусна платформа за превенция на престъпността в агросектора

Чрез AgroPolice.bg ще могат да се подават сигнали за измами с агро стоки, незаконна сеч, опасно шофиране, измами по евро фондовете

Асоциация на българските села (АБС) стартира първа по рода си онлайн платформа за превенция на престъпността и пътните инциденти в селата. В концепцията са заложени също обучителни модули и полезни съвети за населението в селските райони.

Чрез AgroPolice.bg ще могат да се подават сигнали за измами с агро стоки, незаконна сеч, опасно шофиране, измами по евро фондовете (включително директни сигнали до OLAF), корупция в ресорните институции, кражби на реколта и агротехника, битова престъпност, съобщава fermer.bg.  

Друга функция е да се набират доброволци за подобряване на средата на сигурност, пътния трафик и борбата с бедствия в различните региони на страната.

В основата на концепцията за създаването на платформата стоят предложенията на стотици кметове и кметски наместници, фермери и предприемачи в селата, представители на браншови и обществени организации.

Целта на инициативата е стимулиране превенцията на престъпността и инцидентите в селата, тъй като по-добрата среда на сигурност в селските райони е един от основните фактори за развитие на селата и привличането на инвестиции в тях. Гарантирането на по-висока степен на сигурност е фундаментален приоритет за устойчивото развитие на земеделието, фамилното фермерство, туризма и различни производствени и бизнес дейности в селата. Това от своя страна е моделът за осигуряване на социален мир и развитие на селските региони.

AgroPolice.bg има за цел да активизира ролята на населението в малките населени места в процеса на превенция и сътрудничество с полицията, местната и централна власт, включително чрез подобряване и обмен на информационната осведоменост; обогатяване на аналитичната информационна банка и осигуряване на физическо и материално-техническо сътрудничество.

Създаването на платформата е финансирано от АБС и цели подкрепа на дейностите на специализираните институции в сектора, вкл. тези на МВР, ИАГ, МЗХ и др. Екип от експерти към асоциацията ще осъществява придвижването на сигналите и мониторингът по тяхното ефективно обработване. В повечето от случаите сигналите пристигат директно в ресорните институции. В случаите с висок обществен интерес, АБС ще следи за адекватната роля на институциите по решаването на проблемите със сигурността в малките населени места.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *