post

Академията се финансира изцяло от компаниите от Съвета и е напълно безплатна за приетите в нея

Кметът на София Йорданка Фандъкова откри Лидерска академия 2016/2017 на Съвета на жените в бизнеса в България на официална церемония . Г-жа Фандъкова подкрепя инициативата още от самото й създаване преди три години и е традиционен патрон и вдъхновител на младите дами-участнички в академията. 

Тази година с подкрепа към проекта се присъединиха г-жа Милена Дамянова, председател на Комисията по образование и нaука към Народното събрание, и г-жа Ирена Соколова, председател на „Жени-ГЕРБ”. Гости на събитието по откриването бяха членове на Съвета, алумни от първата и втората Лидерска академия, участничките в новия випуск 2016/2017, медии, приятели на идеите и целите на Съвета. 

„Лидерската академия е успешен модел за личностно развитие, разпространен в цял свят. След завършването на първите два випуска на Лидерската академия вече може да се видят резултати и да се направят изводи. Участниците са силно мотивирани, защото добавената стойност от обучението се вижда в тяхната работа”, сподели кметът на София Йорданка Фандъкова в приветствие към третата Лидерска академия. Г-жа Фандъкова поздрави Съвета на жените в бизнеса за провелия се Глобален форум на жените лидери и приетата на форума Декларация от София и допълни: „Благодарение на подобни програми и само с мотивирани и образовани личности, които работят в бизнеса, може да бъде повишен стандартът в бизнес средата.” 

„Лидерска академия направи първите си стъпки през 2014 г. като проект на съмишленици, движени от общата си амбиция да помогнат на други дами за тяхната по-успешна професионална и лична реализация. Когато стартирахме първото издание на обучителната програма, все още имахме съмнения дали ще успеем да го осъществим, дали ще има интерес към нея. Днес тези съмнения вече са в миналото. Доказателството за това са усмихнатите лица, които виждам пред себе си”, обяви д-р инж. Боряна Манолова, председател на Съвета на жените в бизнеса в България.

„Поздравявам Съвета за реализацията на Лидерската академия и се надявам да продължите да работите все така вдъхновяващо и през следващите години”, не скри възхищението си от програмата председателят на Комисията по образование и наука към НС Милена Дамянова и насърчи участничките в Академията: „Малки роли в живота няма, всеки един има своя талант. Лидерството не се определя от позиции и титли, а големите лидери гледат напред към предизивкателствата. Днес вие се изправяте пред вашето предизвикателство и правите първата си стъпка към своя успех”.

„С помощта на Съвета днес ние обединихме всички участници в обществения живот – правителствени и неправителствени организации, институции, бизнес и т.н. в една обща кауза”, подкрепи инициативата г жа Ирена Соколова. „Обединяваме усилия, за да открием заедно хора с онова особено призвание, а именно да бъдат следващите лидери”, допълни тя. 

Лидерска академия 2016/2017

Лидерската академия е ежегодна високопроофесионална обучителна програма, която се организира и финансира от компании от Съвета на жените в бизнеса в България. Академията е проект в изпълнение на една от целите на Съвета – да предлага достъпни програми за насърчаване на професионално развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърските позиции.

Избраните да се обучават в Лидерската академия 2016/2017 са представители на разнообразни икономически сектори – банки, информационни и комуникационни технологии, търговия, консултантски услуги, производство, строителство, туризъм, държавна администрация и др. Основна част от участниците работят в София и са представители на малкия и среден бизнес.

Академията се финансира изцяло от компаниите от Съвета и е напълно безплатна за приетите в нея. Шестте й модула, водени от професионални обучители, са насочени към развиване на лидерските умения, насърчават инициативността и предприемаческия дух на съвременната жена за разширяването на бизнеса й и поемане на по-големи отговорности. Членовете на Съвета на жените в бизнеса и на управителния съвет на организацията се включват в обученията, опознавайки участничките в академията и споделяйки с тях личен опит, съвети и напътствия. 

„Съветът на жените в бизнеса в България” е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Негови членове са водещи мениджъри и представители на компании и организации у нас. Сред целите на Съвета са разпространяване на добрите практики и програми за насърчаване на професионално развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърските позиции; развитие и утвърждаването на професионалните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката и технологиите; подкрепа за младите специалисти и таланти да реализират потенциала си в България и подпомагане на младежи в неравностойно социално положение в тяхното образование.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *