post

Водещият здравен сайт www.framar.bg проведе статистическо проучване, посветено на проблема с фалшивите лекарства в България

Водещият здравен сайт www.framar.bg проведе статистическо проучване (с контролна група от 1270 участника от цялата страна), което е посветено на проблема с фалшивите лекарства в България. То  даде интересни данни за нагласите и мнението на потребителите относно този сериозен проблем.

 

Почти 50% от участниците в анкетата са единодушни, че основният източник на фалшиви продукти е интернет. Същевременно, над 52% от запитаните не са наясно как да проверяват търговеца отсреща дали е легитимен или не е. Други 11% са склонни да приемат на сляпо доверие всичко това, което им се предлага онлайн, под каквато и да е форма.

 

Почти 53 процента от запитаните обаче имат готовността да информират контролните органи и ИАЛ при всяко възможно съмнение за нарушена лекарствена безопасност. 24% са доволни само от връщане на парите, а съдебен процес биха завели 21%.  Голямо е доверието в пациентските правозащитни организации,  защото с тяхна подкрепа биха завели дело повече от 31%.  

 

Високият процент отговори е показателен за неуспеха /към момента/ на ИАЛ да наложи европейските мерки за легитимност на онлайн аптеките. Част от тях е и основният начин за обозначение – банер, който води до списъка на легитимните търговци, публикуван в страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата. Към момента там са вписани само 42 търговеца с техните платформи, които имат право да извършват бизнес с лекарствени средства онлайн. Вероятно тази бройка е само капка в морето от интернет търговия с лекарства по лекарско предписание, на неконтролирани цени, със съмнително качество и често нарушени/неоригинални опаковки. Банерът трябва да бъде видим на всяка страница, от която може да се осъществи продажба на медикамент и неговото наличие трябва да е гарант за безопасност.

 

Липсата на адекватна кампания по онлайн легитимност е само една от предпоставките за сигурно задълбочаване на проблема с фалшивите лекарствени средства, които бързо навлизат и в България. Едва 5% намират, че такива би могло да има в аптеките, което е добра атестация за сигурност. За съжаление, интернет не е така безопасно място.

 

Сериозността на проблема се подсилва и от други фактори. Много силно влияние оказва недостигът на определени лекарствени средства на българския пазар, често от жизненоважно значение за болните. Това прави тях или близките им доста непридирчиви за начина, по който те ще се сдобият с тях. За съжаление, черният пазар не е добър източник на лекарства, на които можете да разчитате за каквато и да е терапия.

 

Влияние оказва и недоверието към лекарите, което води до взимане на решения за самолечение и за назначаване на терапии с лекарства от хора, които нямат необходимото за това образование. Парадокс е това, че често българинът има повече доверие на съседа си, отколкото на своя лекар. Съветите на немедицински лица са често сериозен проблем, особено когато се комбинират с покупка на лекарствени продукти от лица или фирми, които нямат легитимност като сертифицирани търговци.

 

Сериозността на проблема с лекарствените средства и тяхната /евентуална/ нелегитимна продажба онлайн тепърва ще стои все по-сериозно пред българската здравна система. Необходимостта от ограмотителни кампании относно разпознаваемостта на фалшивите лекарствени средства, както и начините за легално и безопасно купуване онлайн и офлайн, става все по-голяма.

 

Източник:  framar.bg