post

Страницата на анкетата е отворена за всеки, който иска да подкрепи със своя глас едно от двете предложени твърдения. Участниците ще отговарят напълно анонимно и същевременно ще могат да проследят резултатите в реално време отново на www.shadesofblue.bg

Някога искан ли Ви е подкуп? Можете да отговорите с „ДА“ или „НЕ“. Анкетата е валидна до 29 септември. Можете да участвате на сайта на www.shadesofblue.bg. 

 

Страницата на анкетата е отворена за всеки, който иска да подкрепи със своя глас едно от двете предложени твърдения. Участниците ще отговарят напълно анонимно и същевременно ще могат да проследят резултатите в реално време отново на www.shadesofblue.bg. Всеки има право да даде своя отговор само веднъж. Резултатите ще бъдат оповестени на 30 септември. 

 

Онлайн анкетата се провежда по инициатива на канал FOX Crime. Резултатите от анкетата не представляват представителна извадка на общественото мнение. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *