НовиниУслуги

Над 2500 безработни ще чистят и гледат възрастни в своите населени места

Приоритетно ще се наемат младежи до 29 години, хора над 50-години и дълготрайно безработни

Над 2500 трайно безработни българи ще бъдат назначение временно на различни длъжности в населените места, в които живеят или в близост до тях. Това става чрез старта на 28-те регионални програми за заетост. С тях ще се осигури работа за период до 6 месеца на повече от 2500 души, които имат най-големи трудности при реализацията на пазара на труда през последните годни. По програмите ще се наемат приоритетно младежи до 29 години, хора над 50-години и дълготрайно безработни.

По 28-те програми ще се реализират широк спектър от дейности с местно значение, като поддържане и опазване на общинската и държавната собственост – училища, детски градини, читалища, поддържане на пътища, спомагателни дейности в пенсионерски клубове, помощ в обществените трапезарии, социален патронаж и др. общополезни дейности. От друга страна ще се осигури заетост на лица от уязвимите групи през зимата, когато липсват възможности за сезонна работа. Самите програми пък са разработени въз основа на проектни предложения на областната и общинските администрации и са съобразени с приоритетите в политиката за насърчаване на заетостта и потребностите на местните пазари на труда.

Заплатите и осигуровките на новоназначените безработни ще се финансират със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за активна политика на пазара на труда. За целта ще бъдат отделени малко над 7.2 млн. лв. Крайният срок за изпълнение на програмите е 31 март 2017 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *