ЗемеделиеНовини

925 проекта са подадени за инвестиции в инфраструктура по ПРСР

БАКЕП сигнализира за пропуски в прилагането на подмярка 7.2

925 проекта са подадени по подмярка 7.2 “Инвестиции в малка по мащаби инфраструктура” към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Финансовата помощ, за която се кандидатства, надвишава 2 млрд. лв., съобщи Държавен фонд „Земеделие“.

За строителство и ремонт на улици и тротоари са приети общо 204 проекта за над 378 млн. лв. Средната стойност за един проект е 1,8 млн. лв.

188 заявления за над 941 млн. лв. са подадени за строителство и ремонт на общински пътища със средна стойност за проект близо 5 млн. лв.

За изграждане и подновяване на водоснабдителни системи в селски общини с по-малко от 2 хил. жители са подадени 113 заявления за над 546 млн. лв. при средна стойност за един проект 4,8 млн. лв.

13 са проектите за  социална инфраструктура и извеждане на деца от социалните домове. Те кандидатстват за финансиране от 32 млн. лв. Проектите за култура са 325 за над 107 млн. лв. За общинските училища и детски градини са подадени 82 заявления на обща стойност 106 млн. лв.

Предстои оценяване на постъпилите проекти. 

Заявленията за подпомагане ще се класират според получените при оценката точки, уточняват от ДФЗ.

Междувременно Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) изпрати на 5 октомври писмо до агроминистъра Десислава Танева със сигнал за прилагането на подмярка 7.2.

Според организацията приемът е бил застрашен от опорочаване още на етапа на подготовка на проектите. „Причините за това трябва да се търсят в твърде късното публикуване на условията за кандидатстване, промени в хода на прием, както и в някои все още неизяснени условия за кандидатстване“, заявява Кристина Цветанска, председател на УС на БАКЕП.

В писмото се казва, че наредбата за подмярката е обнародвана твърде късно – на 25 юли 2016 г. при краен срок за кандидатстване 3 октомври 2016.

„Така бенефициентите по тази мярка (общини и НПО) се оказаха в ситуация да подготвят проекти със значителни бюджети (до 3 млн. евро) за едва 2 месеца“, пише в писмото.

Други ключови условия за кандидатстване също се публикуваха твърде късно и извън сроковете, твърди БАКЕП.

Консултантите изтъкват, че за разлика от много други програми, ПРСР не публикува определените референтни цени, на база на които ще се оценяват разходите в проектите.

Друго необосновано решение според тях е ДФЗ да изисква финансови анализи за всички проекти на стойност над 50 хил. евро, независимо дали генерират приходи или не.

БАКЕП изброява и други проблеми и предлага да бъде дадена възможност на кандидатите да коригират заявленията си и да отстранят евентуални пропуски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *