ЗемеделиеНовини

Ферми от цялата страна ще имат достъп до проекта „За Балкана и хората“

Финансирането е за преработка на селскостопански продукти и възлиза на не повече от 25% от общия размер на инвестицията

Ферми от цялата страна ще имат достъп до проекта „За Балкана и хората“. Отпада ограничението за участие само на стопани от Стара планина. Фондация „Биоселена“ ще подпомага ферми за интензивно отглеждане на животни чрез паша, условието обаче е пасищата да попадат в „Натура 2000“.

Могат да кандидатстват и фермери, чиито пасища са в земи с висока природна стойност. От организацията допълниха, че финансирането е за преработка на селскостопански продукти и възлиза на не повече от 25% от общия размер на инвестицията. 

Според Наредба 26 е допустимо ръчното разливане на млякото в разфасовки и ръчното поставяне на капачката. Задължителен е и пастьоризатор, тъй като в България е забранено произвеждането на продукти от непастьоризирано мляко. Година и половина след откриването на демонстрационния център в село Васил Левски собственикът Никола Кулов обмисля разширяване на стадата с биволи и овце.  

Освен в Карловско Кулови продават и в Пловдив, съобразявайки се с ограничението на Наредба 26, според която се допуска търговия в местния окръг и един съседен. Животновъдът подкрепя идеята производителите да имат възможност за продажби в цялата страна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *